Nadanie szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.MON.2005.6.40

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 grudnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 8/MON
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 25 marca 2005 r.
w sprawie nadania szpitalom wojskowym oraz wojskowym przychodniom lekarskim statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Zarząd Wojskowej Służby Zdrowia

Na podstawie art. 11 i art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256, Nr 84, poz. 935, z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136, Nr 43, poz. 489, Nr 84, poz. 948, Nr 114, poz. 1193 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 45, Nr 88, poz. 961, Nr 100, poz. 1083, Nr 111, poz. 1193, Nr 113, poz. 1207, Nr 126, poz. 1382, 1383 i 1384, Nr 128, poz. 1407, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 45, poz. 391, Nr 124, poz. 1151 i 1152, Nr 171, poz. 1663, Nr 213, poz. 2081, Nr 223, poz. 2215 oraz z 2004 r. Nr 210, poz. 2135 i Nr 273, poz. 2703) zarządza się, co następuje:

§  1.
Statut samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadaje się niżej wymienionym:
1)
szpitalom wojskowym:
a)
5 Wojskowemu Szpitalowi Klinicznemu z Polikliniką w Krakowie - w brzmieniu, jak załącznik Nr 1,*
b)
1 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Lublinie - w brzmieniu, jak załącznik Nr 2,
c)
6 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Dęblinie - w brzmieniu, jak załącznik Nr 3,
d) 1
7 Szpitalowi Marynarki Wojennej z Przychodnią imienia kontradmirała profesora Wiesława Łasińskiego w Gdańsku Oliwie - w brzmieniu, jak w załączniku Nr 4,
e)
103 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Olsztynie - w brzmieniu, jak załącznik Nr 5,
f)
105 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Żarach - w brzmieniu, jak załącznik Nr 6,
g)
106 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Gliwicach - w brzmieniu, jak załącznik Nr 7,
h)
107 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Wałczu - w brzmieniu, jak załącznik Nr 8,
i)
108 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Ełku - w brzmieniu, jak załącznik Nr 9,
j)
110 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Elblągu - w brzmieniu, jak załącznik Nr 10,
k)
111 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Poznaniu - w brzmieniu, jak załącznik Nr 11,
l)
114 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią.. w Przemyślu - w brzmieniu, jak załącznik Nr 12,
m)
115 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Helu - w brzmieniu, jak załącznik Nr 13,
n)
117 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią w Kołobrzegu - w brzmieniu, jak załącznik Nr 14;
2)
wojskowym szpitalom uzdrowiskowo-rehabilitacyjnym:
a)
20 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu w Krynicy Zdroju - w brzmieniu, jak załącznik Nr 15,
b)
21 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu w Busku Zdroju - w brzmieniu, jak załącznik Nr 16,
c)
22 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu w Ciechocinku - w brzmieniu, jak załącznik Nr 17,
d)
24 Wojskowemu Szpitalowi Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnemu w Kudowie Zdroju - w brzmieniu, jak załącznik Nr 18;
3)
wojskowym specjalistycznym przychodniom lekarskim:
a)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Białymstoku - w brzmieniu, jak załącznik Nr 19,
b)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Bielsku-Białej - w brzmieniu, jak załącznik Nr 20,
c)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Braniewie - w brzmieniu jak załącznik Nr 21,
d)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Giżycku - w brzmieniu, jak załącznik Nr 22,
e)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Gdyni - w brzmieniu, jak załącznik Nr 23,
f)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Gdyni-Oksywiu - w brzmieniu, jak załącznik Nr 24,
g)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim - w brzmieniu, jak załącznik Nr 25,
h)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Grudziądzu - w brzmieniu, jak załącznik Nr 26,
i)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Gubinie - w brzmieniu, jak załącznik Nr 27,
j)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Kielcach - w brzmieniu, jak załącznik Nr 28,
k)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Koszalinie - w brzmieniu, jak załącznik Nr 29,
l)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Łodzi - w brzmieniu, jak załącznik Nr 30,
m)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Modlinie - w brzmieniu, jak załącznik Nr 31,
n)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Nysie - w brzmieniu, jak załącznik Nr 32,
o)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Powidzu-Witkowie - w brzmieniu, jak załącznik Nr 33,
p)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Poznaniu - w brzmieniu, jak załącznik Nr 34,
r)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Radomiu - w brzmieniu, jak załącznik Nr 35,
s)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Rzeszowie - w brzmieniu, jak załącznik Nr 36,
t)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Siedlcach - w brzmieniu, jak załącznik Nr 37,
u)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Słupsku - w brzmieniu, jak załącznik Nr 38,
w)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Stargardzie Szczecińskim - w brzmieniu, jak załącznik Nr 39,
x)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Szczecinku - w brzmieniu, jak załącznik Nr 40,
y)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Świdwinie - w brzmieniu, jak załącznik Nr 41,
z)
Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Świnoujściu - w brzmieniu, jak załącznik Nr 42,

za) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Toruniu - w brzmieniu, jak załącznik Nr 43,

zb) Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej w Ustce - w brzmieniu, jak załącznik Nr 44,

zc) Przychodni Lekarskiej Akademii Obrony Narodowej w Warszawie - w brzmieniu, jak załącznik Nr 45,

zd) Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska w Warszawie - w brzmieniu, jak załącznik Nr 46.*

§  2.
Tracą moc zarządzenia Ministra Obrony Narodowej:
1)
Nr 48/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 102 i z 2000 r. poz. 115);
2)
Nr 49/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 103 i z 1999 r. poz. 100);
3)
Nr 51/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 105);
4)
Nr 52/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 106);
5)
Nr 53/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 107 i z 1999 r. poz. 55 oraz Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 3, poz. 26, Nr 16, poz. 127 i z 2003 r. Nr 7, poz. 71);
6)
Nr 54/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 108);
7)
Nr 55/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 109 i z 1999 r. poz. 103 oraz Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 3, poz. 25);
8)
Nr 56/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 110);
9)
Nr 57/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 111 oraz Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 16, poz. 128 i z 2003 r. Nr 7, poz. 72);
10)
Nr 58/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 112 i z 1999 r. poz. 53 oraz Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 16, poz. 126 i z 2003 r. Nr 15, poz. 165);
11)
Nr 61/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 115 oraz Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 3, poz. 27);
12)
Nr 62/MON z dnia z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 116 oraz Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 3, poz. 24 i z 2003 r. Nr 7, poz. 74);
13)
Nr 63/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 117 i z 1999 r. poz. 7);
14)
Nr 64/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 118);
15)
Nr 65 z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 119 i z 1999 r. poz. 6);
16)
Nr 67/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 121 oraz Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 3, poz. 29);
17)
Nr 68/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 122);
18)
Nr 69/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 123);
19)
Nr 70/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 124 oraz Dz. Urz. MON z 2002 r. Nr 2, poz. 14);
20)
Nr 71/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 125);
21)
Nr 72/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 126);
22)
Nr 73/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 127);
23)
Nr 74/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 128);
24)
Nr 75/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 129);
25)
Nr 76/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 130 i z 1999 r. poz. 99 oraz Dz. Urz. MON z 2003 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 15, poz. 165);
26)
Nr 77/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 131 oraz Dz. Urz. MON z 2003 r. Nr 4, poz. 28);
27)
Nr 78/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 132);
28)
Nr 79/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 133);
29)
Nr 80/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 134);
30)
Nr 81/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 135);
31)
Nr 82/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 136);
32)
Nr 83/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 137);
33)
Nr 84/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 138);
34)
Nr 85/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 139 oraz Dz. Urz. MON z 2002 r. Nr 2, poz. 15);
35)
Nr 86/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 140);
36)
Nr 87/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 141 oraz Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 3, poz. 28);
37)
Nr 88/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 142);
38)
Nr 90/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 144 i z 1999 r. poz. 102);
39)
Nr 91/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 145);
40)
Nr 92/MON z dnia 7 października 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 146);
41)
Nr 102/MON z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 184);
42)
Nr 104/MON z dnia 28 grudnia 1998 r. w sprawie nadania statutu samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej (Dz. Rozk. MON poz. 186);
43)
Nr 28/MON z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej w Giżycku (Dz. Rozk. MON poz. 51);
44)
Nr 33/MON z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej w Braniewie (Dz. Rozk. MON poz. 56);
45)
Nr 5/MON z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu 117 Szpitalowi Wojskowemu z Przychodnią samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej w Kołobrzegu (Dz. Rozk. MON poz. 26 oraz Dz. Urz. MON z 2001 r. Nr 16, poz. 130);
46)
Nr 6/MON z dnia 20 marca 2000 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej - samodzielnemu publicznemu zakładowi opieki zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim (Dz. Rozk. MON poz. 27).
§  3.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany załączników nr 6, 12, 15 i 33 wynikające z pkt 1 zarządzenia z dnia 4 lipca 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.13.164) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 12 sierpnia 2006 r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany załączników nr 1, 2, 10 i 36 wynikające z § 1 zarządzenia nr 35/MON z dnia 6 października 2006 r. (Dz.Urz.MON.06.19.247) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 listopada 2006 r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany załączników nr 4, 13, 17 wynikające z § 1 zarządzenia nr 12/MON z dnia 13 marca 2007 r. (Dz.Urz.MON.07.8.91) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 24 maja 2007 r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany załączników nr 1, 2, 4, 9 wynikające z § 1 zarządzenia nr 16/MON z dnia 4 czerwca 2007 r. (Dz.Urz.MON.07.12.137) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13 lipca 2007 r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany załączników nr 1, 2, 4, 5, 9, 15, 18, 26, 30, 33, 42, 45 wynikające z § 2 zarządzenia nr 1/MON z dnia 11 stycznia 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.1.1) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 26 lutego 2008 r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiana załącznika nr 34 wynikająca z § 1 zarządzenia nr 36/MON z dnia 10 grudnia 2008 r. (Dz.Urz.MON.08.24.296) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14·stycznia·2009·r. nie została naniesiona na tekst.

Zmiany załączników nr 7 i 18 wynikające z § 1 zarządzenia nr 6/MON z dnia 8 stycznia 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.1.6) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19 luty 2009 r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiana załącznika nr 43 wynikająca z § 2 zarządzenia nr 11/MON z dnia 30 stycznia 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.2.18) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem dniem 10 marca 2009 r. nie została naniesiona na tekst.

Zmiana załącznika nr 33 wynikająca z § 1 zarządzenia nr 13/MON z dnia 3 lutego 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.2.20) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10 marca 2009 r. nie została naniesiona na tekst.

Zmiany załączników nr 4, 6, 9, 12, 13, 22, 27, 28 i 39 wynikające z § 1 zarządzenia nr 16/MON z dnia 8 kwietnia 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.7.80) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 maja 2009 r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiana załącznika nr 17 wynikająca z § 1 zarządzenia nr 29/MON z dnia 8 lipca 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.14.154) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 9 września 2009 r. nie została naniesiona na tekst.

Zmiany załączników nr 2, 12 i 13 wynikające z § 1 zarządzenia nr 33/MON z dnia 12 sierpnia 2009 r. (Dz.Urz.MON.09.15.171) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 19·września·2009·r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiana załącznika nr 6 wynikająca z § 1 zarządzenia nr 2/MON z dnia 29 stycznia 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.2.10) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5·marca·2010·r. nie została naniesiona na tekst.

Zmiany załączników nr 4, 10, 12, 16, 20, 33, 36 i 39 wynikające z § 1 zarządzenia nr 3/MON z dnia 29 stycznia 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.2.11) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem·5·marca·2010·r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany załączników nr 11, 20 i 36 wynikające z § 1 zarządzenia nr 11/MON z dnia 4 marca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.4.40) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 10·kwietnia·2010·r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany załączników nr 7, 16 i 20 wynikające z § 1 zarządzenia nr 29/MON z dnia 23 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.13.154) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11·sierpnia·2010·r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany załączników nr 4 i 28 wynikające z § 1 zarządzenia nr 30/MON z dnia 30 czerwca 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.13.155) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 11·sierpnia·2010·r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiany załączników nr 2 i 46 wynikające z § 1 zarządzenia nr 47/MON z dnia 11 sierpnia 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.17.223) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 5·października·2010·r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiana załącznika nr 2 wynikająca z § 1 zarządzenia nr 56/MON z dnia 26 października 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.20.263) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 2·grudnia·2010·r. nie została naniesiona na tekst.

Zmiana załączników nr 6 i 10 wynikająca z § 2 zarządzenia nr 59/MON z dnia 4 listopada 2010 r. (Dz.Urz.MON.10.21.278) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 15 grudnia 2010 r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiana załączników nr 6 i 13 wynikająca z § 2 zarządzenia nr 10/MON z dnia 4 marca 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.5.56) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 8 kwietnia 2011 r. nie zostały naniesione na tekst.

Zmiana załącznika nr 10 wynikająca z § 1 zarządzenia z dnia 10 marca 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.6.68) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 23 kwietnia 2011 r. nie została naniesiona na tekst.

Zmiana załącznika nr 4 wynikająca z § 1 pkt 2 zarządzenia z dnia 9 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21·czerwca·2011·r. nie została naniesiona na tekst.

Zmiana załącznika nr 34 wynikająca z § 1 zarządzenia nr 25/MON z dnia 1 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.12.158) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 13·lipca·2011·r. nie została naniesiona na tekst.

Zmiana załącznika nr 7 wynikająca z § 1 zarządzenia nr 31/MON z dnia 21 czerwca 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.13.174) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 30·lipca·2011·r. nie została naniesiona na tekst.

Zmiana załącznika nr 20 wynikająca z § 1 zarządzenia nr 52/MON z dnia 28 października 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.22.325) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 14·grudnia·2011·r. nie została naniesiona na tekst.

.................................................

________

* Załączniki do zarządzenia zostały rozesłane do zainteresowanych adresatów poza Dziennikiem Urzędowym.

1 § 1 pkt 1 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 1 zarządzenia nr 18/MON z dnia 9 maja 2011 r. (Dz.Urz.MON.11.10.132) zmieniającego nin. zarządzenie z dniem 21 czerwca 2011 r.