Departmental acts

Ustalenie dnia 2 listopada 2007 r. dniem wolnym od służby.

Dz.Urz.CBA.2007.2.61 | decyzja z dnia 29 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie ustalenia terenów, przez które przebiegają linie kolejowe, jako terenów zamkniętych.

Dz.Urz.MT.2007.14.49 | decyzja z dnia 29 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.4.64 | zarządzenie z dnia 27 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Powołanie Zespołu do spraw wartościowania stanowisk pracy.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.128 | decyzja z dnia 26 października 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw wartościowania stanowisk pracy.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.128 | decyzja z dnia 26 października 2007 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu do spraw wartościowania stanowisk pracy.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.128 | decyzja z dnia 26 października 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców.

Dz.Urz.KGP.2007.20.149 | decyzja z dnia 26 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Program kursu specjalistycznego dla policjantów realizujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców.

Dz.Urz.KGP.2007.20.149 | decyzja z dnia 26 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Gospodarki Morskiej.

Dz.Urz.MGM.2007.3.11 | zarządzenie z dnia 26 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 206/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.40 | komunikat z dnia 26 października 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 261/06.

Dz.Urz.ULC.2009.1.41 | komunikat z dnia 26 października 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji do Spraw Pożyczek i Kredytów Studenckich.

Dz.Urz.MNiSW.2007.5.67 | zarządzenie z dnia 26 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Komisji Odpowiedzialności Zawodowej tłumaczy przysięgłych.

Dz.Urz.MS.2007.9.39 | zarządzenie z dnia 26 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Sprawiedliwości.

Dz.Urz.MS.2007.9.38 | zarządzenie z dnia 26 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Organizacja w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego rozpatrywania skarg i wniosków.

Dz.Urz.ULC.2008.1.1 | zarządzenie z dnia 25 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Regulamin organizacyjny Zarządu Granicznego Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.10.92 | zarządzenie z dnia 24 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 082/05.

Dz.Urz.ULC.2009.1.37 | komunikat z dnia 24 października 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 087/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.39 | komunikat z dnia 24 października 2007 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 176/04.

Dz.Urz.ULC.2009.1.38 | komunikat z dnia 24 października 2007 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2007.11.58 | zarządzenie z dnia 24 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2007.11.66 | komunikat z dnia 23 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do spraw zakupu serwerów dla sytemu GMO.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.1.5 | zarządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie do stosowania "Raportu konwersji krajowych kwalifikacji dla statków powietrznych o MTOM poniżej 5 700 kg".

Dz.Urz.ULC.2007.6.22 | zarządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2007.10.91 | zarządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2007.21.209 | zarządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Aleksandrowie Kujawskim.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.128 | zarządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego we Włocławku.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.127 | zarządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie utworzenia Placówki Terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Zduńskiej Woli.

Dz.Urz.PKRUS.2007.1B.125 | zarządzenie z dnia 23 października 2007 r. | Akt jednorazowy

Ustanowienie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Pittsburghu (Stany Zjednoczone Ameryki).

Dz.Urz.MSZ.2007.4.110 | decyzja z dnia 22 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Ustanowienie Konsulatu Rzeczypospolitej Polskiej w Vaduz (Księstwo Liechtenstein).

Dz.Urz.MSZ.2007.4.109 | decyzja z dnia 22 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zniesienie klauzuli tajności informacji zawartych w dokumencie urzędowym.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.108 | decyzja z dnia 22 października 2007 r. | Akt indywidualny

Likwidacja Wydziału Konsularnego w Ambasadzie Rzeczypospolitej Polskiej w Kiszyniowie.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.107 | decyzja z dnia 19 października 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Dz.Urz.MRiRW.2007.31.42 | zarządzenie z dnia 19 października 2007 r. | Akt utracił moc

Organizacja i funkcjonowanie katolickiego duszpasterstwa w Policji.

Dz.Urz.KGP.2007.20.154 | porozumienie z dnia 19 października 2007 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków do Rady Programowej Ośrodka "Pamięć i Przyszłość".

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.76 | decyzja z dnia 19 października 2007 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu do Spraw Ochrony i Rozwoju Żywych Zasobów Wód.

Dz.Urz.MGM.2007.3.10 | zarządzenie z dnia 19 października 2007 r. | Akt utracił moc

Udzielenie czasu wolnego za pełnienie dyżurów w ramach Zespołu do spraw wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.117 | zarządzenie z dnia 19 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu Wytwórni Filmów Oświatowych i Programów Edukacyjnych w Łodzi.

Dz.Urz.MKiDN.2007.5.70 | zarządzenie z dnia 19 października 2007 r. | Akt utracił moc

Zmiana właściwości terytorialnej Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie.

Dz.Urz.MSZ.2007.4.106 | decyzja z dnia 19 października 2007 r. | Akt utracił moc

Nadanie Redakcji Wojskowej z siedzibą w Warszawie statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2007.21.208 | zarządzenie z dnia 18 października 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne.

Dz.Urz.KGP.2007.19.144 | decyzja z dnia 18 października 2007 r. | Akt utracił moc

Program kursu specjalistycznego dla policjantów wykonujących zadania obronne.

Dz.Urz.KGP.2007.19.144 | decyzja z dnia 18 października 2007 r. | Akt utracił moc