Departmental acts

Dokonanie wpisu do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.9.69 | komunikat z dnia 16 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: decyzja w sprawie ochrony obiektu Komendy Głównej Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.8.60 | decyzja z dnia 16 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie Regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2008.3.50 | zarządzenie z dnia 16 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiany danych w rejestrze osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego.

Dz.Urz.MF.2008.9.70 | komunikat z dnia 16 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2008.11.73 | decyzja z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2008.11.73 | decyzja z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2008.11.73 | decyzja z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2008.11.73 | decyzja z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Prowadzenie gospodarki finansowej oraz rachunkowości w Wyższym Urzędzie Górniczym.

Dz.Urz.WUG.2008.11.73 | decyzja z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czerwcu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.7.44 | komunikat z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w drugim kwartale 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.7.43 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w czerwcu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.7.42 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w II kwartale 2008 r. w stosunku do IV kwartału 1995 r.

Dz.Urz.GUS.2008.7.41 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w czerwcu 2008 r.

Dz.Urz.GUS.2008.7.40 | obwieszczenie z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Zm.: decyzja w sprawie likwidacji Instytutu Polskiego w Lipsku.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.115 | decyzja z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie likwidacji i zmian organizacyjnych niektórych placówek zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.106 | zarządzenie z dnia 15 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Leśny Kompleks Promocyjny "Bory Tucholskie".

B.I.LP.2008.8.66 | zarządzenie z dnia 14 lipca 2008 r. | Akt obowiązujący

Wyznaczenie Koordynatora Kluczowych Inwestycji w resorcie spraw zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.156 | decyzja z dnia 13 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie szczegółowego zakresu działania Inspektorowi Wojskowej Służby Zdrowia.

Dz.Urz.MON.2008.15.190 | decyzja z dnia 11 lipca 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu do spraw opracowania projektu ustawy o systemie pieczy zastępczej nad dzieckiem.

Dz.Urz.MPS.2008.4.14 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MSWiA.2008.11.59 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Wykaz przepisów Unii Europejskiej dotyczących hodowli zwierząt i rozrodu.

Dz.Urz.MRiRW.2008.15.17 | obwieszczenie z dnia 11 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji "Poltransplant".

Dz.Urz.MZ.2008.8.35 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Obrony Narodowej.

Dz.Urz.MON.2008.15.188 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie terenowych jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojskowej.

Dz.Urz.MON.2008.15.187 | zarządzenie z dnia 11 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

(bez tytułu).

Dz.Urz.MNiSW.2008.3.57 | ogłoszenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2008.8.58 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2008.8.58 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2008.8.58 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2008.8.58 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2008.8.58 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2008.8.58 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2008.8.58 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2008.8.58 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2008.8.58 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2008.8.58 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2008.8.58 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2008.8.58 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2008.8.58 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Finansów.

Dz.Urz.MF.2008.8.58 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Określenie kluczowych inwestycji w resorcie spraw zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.155 | decyzja z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt nienormatywny

Termin egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2008.5.21 | komunikat z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej.

Dz.Urz.KNF.2008.5.22 | komunikat z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Ustanowienie i zadania Koordynatora Kluczowych Inwestycji w resorcie spraw zagranicznych.

Dz.Urz.MSZ.2008.4.105 | zarządzenie z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie naboru kandydatów do uczelni wojskowych w 2008 r.

Dz.Urz.MON.2008.15.189 | decyzja z dnia 10 lipca 2008 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.9.73 | komunikat z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Ogłoszenie wykazu danych dotyczących osób fizycznych wpisanych na listę doradców podatkowych.

Dz.Urz.MF.2008.8.61 | obwieszczenie z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z powietrza.

Dz.Urz.MON.2008.14.178 | decyzja z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznym z powietrza.

Dz.Urz.MON.2008.14.178 | decyzja z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Wojskowy Instytut Chemii i Radiometrii".

Dz.Urz.MON.2008.15.185 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Wojskowy Instytut Łączności".

Dz.Urz.MON.2008.15.183 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniki Inżynieryjnej".

Dz.Urz.MON.2008.15.184 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie statutu jednostki badawczo-rozwojowej pod nazwą "Wojskowy Instytut Techniki Pancernej i Samochodowej".

Dz.Urz.MON.2008.15.186 | zarządzenie z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze nr 274/07.

Dz.Urz.ULC.2008.9.98 | komunikat z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze nr 307/07.

Dz.Urz.ULC.2008.9.100 | komunikat z dnia 9 lipca 2008 r. | Akt indywidualny