Dzienniki resortowe

Dz.Urz.GUS.1999.7.65

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 lipca 1999 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO
z dnia 14 lipca 1999 r.
w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 1999 r.

Na podstawie § 13 ust. 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu z dnia 10 października 1994 r. w sprawie stanowisk w ruchu zakładu górniczego, które wymagają szczególnych kwalifikacji (Dz. U. Nr 109, poz. 523) ogłasza się, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w drugim kwartale 1999 r. wyniosło 1.798,33 zł.