Departmental acts

Zdarzenie lotnicze Nr 171/05.

Dz.Urz.ULC.2009.3.71 | komunikat z dnia 8 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 177/07.

Dz.Urz.ULC.2009.3.74 | komunikat z dnia 8 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 383/07.

Dz.Urz.ULC.2009.3.75 | komunikat z dnia 8 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 415/08.

Dz.Urz.ULC.2009.3.72 | komunikat z dnia 8 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2009.1.3 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji.

Dz.Urz.KGP.2009.2.9 | zarządzenie z dnia 8 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Wpisy na listę maklerów papierów wartościowych.

Dz.Urz.KNF.2009.1.3 | komunikat z dnia 7 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2009.1.1 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Zakresy czynności członków kierownictwa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2009.1.1 | zarządzenie z dnia 7 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Roztoczańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.1.2 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania Inspektoratowi Wsparcia Sił Zbrojnych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2009.1.2 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym infrastruktury wojskowej statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2009.1.5 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania jednostkom organizacyjnym Wojsk Lądowych statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2009.1.4 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania wojskowym oddziałom gospodarczym statutu jednostki budżetowej.

Dz.Urz.MON.2009.1.3 | zarządzenie z dnia 6 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2009.1.7 | komunikat z dnia 5 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach.

Dz.Urz.MZ.2009.1.2 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Powołanie Rady Społecznej Regionalnego Ośrodka Psychiatrii Sądowej w Branicach.

Dz.Urz.MZ.2009.1.2 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2009 r. | Akt indywidualny

Zadania ochronne dla Drawieńskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2009.1.1 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2009 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

Dz.Urz.MPiPSp.2009.1.6 | decyzja z dnia 5 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie określenia zasad gospodarowania mieniem będącym w zarządzie Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2009.1.1 | zarządzenie z dnia 5 stycznia 2009 r. | Akt jednorazowy

Działalność Wojskowa Służby Kurierskiej Rzeczypospolitej Polskiej.

Dz.Urz.MON.2008.25.331 | decyzja z dnia 31 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Przejęcie dziedzictwa tradycji i ustanowienie dorocznego Święta Regionalnego Węzła Łączności w Lublinie.

Dz.Urz.MON.2008.25.326 | decyzja z dnia 31 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej 2 Rejonu Wsparcia Teleinformatycznego.

Dz.Urz.MON.2008.25.327 | decyzja z dnia 31 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Centrum Operacji Powietrznych.

Dz.Urz.MON.2008.25.329 | decyzja z dnia 31 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej oraz odznaki rozpoznawczej Szkoły Podoficerskiej Sił Powietrznych w Koszalinie.

Dz.Urz.MON.2008.25.330 | decyzja z dnia 31 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie odznaki pamiątkowej Wojskowej Komendy Uzupełnień w Częstochowie.

Dz.Urz.MON.2008.25.328 | decyzja z dnia 31 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie w budynku Wyższego Urzędu Górniczego "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego".

Dz.Urz.WUG.2009.2.15 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zasady (polityka) rachunkowości w Ministerstwie Gospodarki.

Dz.Urz.MG.2009.1.5 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gorzowie Wielkopolskim.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.35 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.81 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.81 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

Dz.Urz.MSWiA.2009.1.7 | zarządzenie z dnia 31 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie regulaminu organizacyjnego Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.34 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2008.31.38 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2008.31.38 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Głównemu Inspektoratowi Weterynarii.

Dz.Urz.MRiRW.2008.31.38 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "MANGGHA".

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.84 | decyzja z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "MANGGHA".

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.84 | decyzja z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie członków Rady Muzeum przy Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej "MANGGHA".

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.84 | decyzja z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Wprowadzenie systemu zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.169 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie systemu zarządzania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.169 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wprowadzenie w Centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.170 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zasady rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.40 | decyzja z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zasady rachunkowości w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.40 | decyzja z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 332/07.

Dz.Urz.ULC.2009.3.70 | komunikat z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.171 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Biura Lotnictwa Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.12.91 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrum Koordynacji Działań Straży Granicznej.

Dz.Urz.KGSG.2008.12.90 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie zasad rachunkowości.

Dz.Urz.PKRUS.2009.2C.172 | zarządzenie z dnia 30 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Ogłoszenie II ograniczonego przetargu internetowego w Portalu Leśno-Drzewnym.

B.I.LP.2009.1.7 | decyzja z dnia 29 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Ustalanie wysokości kar pieniężnych za stosowanie praktyk ograniczających konkurencję.

Dz.Urz.UOKiK.2008.4.33 | wyjaśnienie z dnia 29 grudnia 2008 r. | Akt nienormatywny

Wykaz decyzji wydanych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2008 r.

Dz.Urz.UOKiK.2008.4.36 | wykaz z dnia 29 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny