Departmental acts

Wykaz wyroków Sądu Apelacyjnego w Warszawie doręczonych w miesiącach: lipiec, sierpień, wrzesień 2008 r.

Dz.Urz.UOKiK.2008.4.42 | wykaz z dnia 29 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutów zakładom opieki zdrowotnej dla osób pozbawionych wolności.

Dz.Urz.MS.2009.1.5 | zarządzenie z dnia 29 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zadania ochronne dla Parku Narodowego "Ujście Warty".

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.5.123 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.5.122 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zadania ochronne dla Tatrzańskiego Parku Narodowego.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.5.122 | zarządzenie z dnia 24 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia do użytku "Wytycznych do przeprowadzenia Przeglądu Potrzeb Operacyjnych".

Dz.Urz.MON.2008.25.324 | decyzja z dnia 24 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2008 r.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.249 | decyzja z dnia 24 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

(bez tytułu).

Dz.Urz.MON.2008.25.334 | upoważnienie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Blokowanie planowanych wydatków budżetowych.

Dz.Urz.CBA.2009.1.6 | decyzja z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2008.14.103 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutów izbom celnym i urzędom celnym.

Dz.Urz.MF.2008.14.103 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Nadanie statutu Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dz.Urz.MRiRW.2008.30.37 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dz.Urz.MRiRW.2008.30.37 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Nadanie statutu Funduszowi Składkowemu Ubezpieczenia Społecznego Rolników.

Dz.Urz.MRiRW.2008.30.37 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców".

Dz.Urz.MNiSW.2008.5.101 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Programu "Wsparcie międzynarodowej mobilności naukowców".

Dz.Urz.MNiSW.2008.5.101 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie dnia 2 stycznia 2009 r. dniem wolnym od służby i pracy.

Dz.Urz.CBA.2009.1.5 | decyzja z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Utworzenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.79 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.79 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2013.52 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2013.52 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.79 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2013.52 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Utworzenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2013.52 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | tekst jednolity | Akt obowiązujący

Utworzenie Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.

Dz.Urz.MKiDN.2013.52 t.j. | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Wykaz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2009.1.4 | obwieszczenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zasady prowadzenia operacji otwartego rynku.

Dz.Urz.NBP.2008.25.32 | uchwała z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zm.: decyzja budżetowa na rok 2008.

Dz.Urz.MON.2008.25.323 | decyzja z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania regulaminu organizacyjnego Ministerstwu Infrastruktury.

Dz.Urz.MI.2008.15.76 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Sztuki w Łodzi.

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.80 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zm.: zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Dz.Urz.MSWiA.2009.1.6 | zarządzenie z dnia 23 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Sprostowanie błędu.

Dz.Urz.MNiSW.2008.5.103 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Stawki jednostkowych opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2008.14.213 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Strefy pobierania opłat terminalowych.

Dz.Urz.ULC.2008.14.212 | obwieszczenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Wprowadzenie do stosowania Instrukcji prowadzenia inspekcji SAFA.

Dz.Urz.ULC.2008.14.211 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zaprzestanie odbywania przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim stałych posiedzeń poza siedzibą Sądu.

Dz.Urz.MS.2009.1.3 | zarządzenie z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: decyzja w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej profilaktycznych programów zdrowotnych.

Dz.Urz.MON.2008.25.322 | decyzja z dnia 22 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Powołanie członków Rady do Spraw Muzeów przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Dz.Urz.MKiDN.2008.8.83 | decyzja z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Prowadzenie w Policji zestawu zbiorów informacji "System Informacji Operacyjnych".

Dz.Urz.KGP.2009.1.3 | decyzja z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.5.121 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.5.121 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.5.121 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.5.121 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Ustalenie regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Środowiska.

Dz.Urz.MŚiGIOŚ.2008.5.121 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zatwierdzenie regulaminu organizacyjnego Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.32 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący

Zatwierdzenie zmian w regulaminie organizacyjnym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

Dz.Urz.KGPSP.2008.2.33 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zm.: zarządzenie w sprawie powołania Rady Naukowej przy Ministrze Zdrowia.

Dz.Urz.MZ.2009.1.1 | zarządzenie z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Zmiana środków budżetowych Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2008 r.

Dz.Urz.MSZ.2008.6.248 | decyzja z dnia 19 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Decyzje ustalające normy dopuszczalnych ubytków oraz zużycia wyrobów akcyzowych zharmonizowanych.

Dz.Urz.MF.2008.14.104 | komunikat z dnia 18 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Powołanie Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Ministerstwie Finansów.

Dz.Urz.MF.2008.14.102 | zarządzenie z dnia 18 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Zdarzenie lotnicze Nr 104/04.

Dz.Urz.ULC.2009.3.69 | komunikat z dnia 18 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zdarzenie lotnicze Nr 522/08.

Dz.Urz.ULC.2009.3.68 | komunikat z dnia 18 grudnia 2008 r. | Akt indywidualny

Zniesienie Rady do Spraw Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie Węgla Kamiennego.

Dz.Urz.WUG.2009.1.6 | decyzja z dnia 18 grudnia 2008 r. | Akt jednorazowy

Określenie wzoru rejestru zabezpieczenia listów zastawnych.

Dz.Urz.KNF.2008.8.42 | uchwała z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt utracił moc

Organizacja posiedzeń i prac Kolegium Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Dz.Urz.MNiSW.2008.5.99 | zarządzenie z dnia 17 grudnia 2008 r. | Akt obowiązujący