Professional association acts

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadania stopni naukowych.

RGSW.2006.12.14 | uchwała z dnia 14 grudnia 2006 r. | Akt nieoceniany

Potwierdzenie należytego wykonania usługi.

Rewid.2006.12.12 | komunikat z dnia 12 grudnia 2006 r. | Akt nieoceniany

Prowadzenie przez Krajową Izbę Doradców Podatkowych działalności gospodarczej.

Podat.2006.12.12 | stanowisko z dnia 12 grudnia 2006 r. | Akt nieoceniany

Zatwierdzenie sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Rady Lekarskiej za okres 2001-2006.

Lekarz.2006.12.6 | uchwała z dnia 6 grudnia 2006 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2006.11.29 | uchwała z dnia 29 listopada 2006 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2006.11.25 | uchwała z dnia 25 listopada 2006 r. | Akt nieoceniany

Ustalenie jednolitego tekstu Regulaminu aplikacji adwokackiej.

Adwok.2006.11.25 | uchwała z dnia 25 listopada 2006 r. | Akt nieoceniany

Darowizna.

Notar.2006.11.24 | uchwała z dnia 24 listopada 2006 r. | Akt nieoceniany

Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o notariacie oraz niektórych innych ustaw.

Notar.2006.11.24 | uchwała z dnia 24 listopada 2006 r. | Akt nieoceniany

Program aplikacji notarialnej.

Notar.2006.11.24 | uchwała z dnia 24 listopada 2006 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

Adwok.2006.11.21 | uchwała z dnia 21 listopada 2006 r. | Akt nieoceniany

Terminy posiedzeń Naczelnej Rady Lekarskiej w roku 2007.

Lekarz.2006.11.17 | uchwała z dnia 17 listopada 2006 r. | Akt nieoceniany

Zwołanie Nadzwyczajnego IX Krajowy Zjazdu Lekarzy.

Lekarz.2006.11.17 | uchwała z dnia 17 listopada 2006 r. | Akt nieoceniany

Standardy kształcenia.

RGSW.2006.11.16 | uchwała z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie w Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie kierunku studiów "intermedia".

RGSW.2006.11.16 | uchwała z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt nieoceniany

Uzupełnienie planu dotacji na pomoc materialną dla studentów uczelni niepublicznych w 2006 roku.

RGSW.2006.11.16 | uchwała z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt nieoceniany

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RGSW.2006.11.16 | uchwała z dnia 16 listopada 2006 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Instrukcji postępowania doradcy podatkowego w trakcie przeszukania.

Podat.2006.11.9 | stanowisko z dnia 9 listopada 2006 r. | Akt nieoceniany

Przyjęcie Regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

Podat.2006.11.8 | uchwała z dnia 8 listopada 2006 r. | Akt nieoceniany

Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych.

RGSW.2006.10.19 | uchwała z dnia 19 października 2006 r. | Akt nieoceniany

Propozycja dotacji na pomoc materialną dla doktorantów.

RGSW.2006.10.19 | uchwała z dnia 19 października 2006 r. | Akt nieoceniany

Standardy kształcenia.

RGSW.2006.10.19 | uchwała z dnia 19 października 2006 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie na Wydziale Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu kierunku studiów "biofizyka".

RGSW.2006.10.19 | uchwała z dnia 19 października 2006 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie przez Uniwersytet Gdański i Akademię Medyczną w Gdańsku kierunku studiów "logopedia".

RGSW.2006.10.19 | uchwała z dnia 19 października 2006 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie w Instytucie Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego kierunku studiów "orientalistyka".

RGSW.2006.10.19 | uchwała z dnia 19 października 2006 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie w Politechnice Łódzkiej kierunku studiów "inżyniera bezpieczeństwa pracy".

RGSW.2006.10.19 | uchwała z dnia 19 października 2006 r. | Akt nieoceniany

Utworzenie w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej kierunku studiów "logopedia z audiofonologią".

RGSW.2006.10.19 | uchwała z dnia 19 października 2006 r. | Akt nieoceniany

Uzupełnienie planu dotacji podmiotowej na pomoc materialną dla studentów uczelni niepublicznych w 2006 roku.

RGSW.2006.10.19 | uchwała z dnia 19 października 2006 r. | Akt nieoceniany

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RGSW.2006.10.19 | uchwała z dnia 19 października 2006 r. | Akt nieoceniany

Zmiany w Statucie KRASP.

KRASP.2006.10.13 | uchwała z dnia 13 października 2006 r. | Akt nieoceniany

Ocena działaności Prezydium KRASP.

KRASP.2006.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2006 r. | Akt nieoceniany

Określenie szczegółowych kryteriów oceny spełniania przez uczelnie standardów kształcenia.

KRASM.2006.10.12 | uchwała z dnia 12 października 2006 r. | Akt nieoceniany

Powołanie Komisji Zjazdowej VIII Krajowego Zjazdu Radców Prawnych i zasad jej funkcjonowania.

Radc.2006.10.9 | uchwała z dnia 9 października 2006 r. | Akt nieoceniany

Rankingi kancelarii prawniczych.

Radc.2006.10.9 | uchwała z dnia 9 października 2006 r. | Akt nieoceniany

Zmiany dotyczące egzaminu maturalnego.

KRASP.2006.9.28 | stanowisko z dnia 28 września 2006 r. | Akt nieoceniany

Określenie wzoru i zakresu opinii o aplikancie.

Adwok.2006.9.23 | uchwała z dnia 23 września 2006 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRPSZ.2006.9.22 | uchwała z dnia 22 września 2006 r. | Akt nieoceniany

Potrzeba prorozwojowego finansowania szkolnictwa wyższego.

KRASP.2006.9.18 | uchwała z dnia 18 września 2006 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRZSP.2006.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2006 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRZSP.2006.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2006 r. | Akt nieoceniany

(bez tytułu).

KRZSP.2006.9.15 | uchwała z dnia 15 września 2006 r. | Akt nieoceniany

Uzyskanie akredytacji dla kierunku kształcenia: położnictwo w Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie.

KRASM.2006.9.14 | uchwała z dnia 14 września 2006 r. | Akt nieoceniany

Zmiana Statutu KRZaSP.

KRZSP.2006.9.14 | uchwała z dnia 14 września 2006 r. | Akt nieoceniany

Propozycja zasad podziału dotacji na pomoc materialną dla doktorantów.

RGSW.2006.9.13 | uchwała z dnia 13 września 2006 r. | Akt nieoceniany

Regulamin aplikacji komorniczej.

Komor.2006.9.13 | regulamin z dnia 13 września 2006 r. | Akt nieoceniany

Uruchomienie studiów podyplomowych w Politechnice Krakowskiej.

RGSW.2006.9.13 | uchwała z dnia 13 września 2006 r. | Akt nieoceniany

Uruchomienie studiów podyplomowych w Politechnice Łódzkiej.

RGSW.2006.9.13 | uchwała z dnia 13 września 2006 r. | Akt nieoceniany

Uruchomienie studiów podyplomowych w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach.

RGSW.2006.9.13 | uchwała z dnia 13 września 2006 r. | Akt nieoceniany

Uruchomienie studiów podyplomowych w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie.

RGSW.2006.9.13 | uchwała z dnia 13 września 2006 r. | Akt nieoceniany

Uruchomienie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Kętach.

RGSW.2006.9.13 | uchwała z dnia 13 września 2006 r. | Akt nieoceniany

Uruchomienie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

RGSW.2006.9.13 | uchwała z dnia 13 września 2006 r. | Akt nieoceniany

Uruchomienie studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Zawodowej Collegium Balticum w Szczecinie.

RGSW.2006.9.13 | uchwała z dnia 13 września 2006 r. | Akt nieoceniany

Wnioski jednostek organizacyjnych szkół wyższych o przyznanie uprawnień do nadawania stopni naukowych.

RGSW.2006.9.13 | uchwała z dnia 13 września 2006 r. | Akt nieoceniany