Questions and answers

Czy wyniki badań, które zostały wpisane do dokumentacji medycznej podlegają odrębnemu przechowywaniu poza tą dokumentacją?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy wypadek w przerwie dłuższej niż 15 minut jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy wystąpić do właściwego miejscowo SKO z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy za czas strajku należy wypłacić nauczycielowi dodatek wiejski w całości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy zakup licencji na programy komputerowe podlega opodatkowaniu u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy zgodnie z art. 31 u.b.a. podmiot powinien powiadomić kupującego o możliwości zdania akumulatora?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy z wynagrodzenia za dyżury można potrącić lekarzowi kwotę za wynajem mieszkania, które należy do sp zoz?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Do jakich budynków odnosi się określenie wysokości zabudowy w planie miejscowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Do kiedy dyrektor szkoły powinien wykorzystać przysługujący mu uzupełniający urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Gdzie w formularzu CIT-TP wykazać sprzedaż usług na rzecz podmiotu powiązanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka jest różnica między obszarami narażonymi na niebezpieczeństwo powodzi a terenami zalewowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jakie skutki w VAT niesie za sobą zmiana statusu komorników w świetle nowej ustawy o komornikach?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie wynagrodzenie przysługuje nauczycielowi, który posiada dyplom licencjata z przygotowaniem pedagogicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT należy rozliczyć sprzedaż praw majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć usługi montażowe na towarach przemieszczanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak opodatkować wynagrodzenia prezesa, który jest irlandzkim rezydentem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak policzyć dochód uzyskany do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Jak rozliczyć nadgodziny dozorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Jak wygląda procedura przeniesienia nauczyciela do innej szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać świadczenie usług budowlanych na terytorium Serbii w deklaracji VAT-7?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak wypełnić PIT-36 w związku z uzyskiwaniem emerytury z USA?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Kiedy organizacja związkowa posiada status organizacji reprezentatywnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w przypadku usług odroczenia płatności przy factoringu odwrotnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kogo uwzględnić w składzie rodziny do świadczenia wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Kto może wchodzić w skład zespołu powypadkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Sokołowska Anna | Aktualne

Kto ponosi koszty wykonania badań diagnostycznych niezbędnych do postawienia diagnozy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Pietraszewska-Macheta Agnieszka | Nieaktualne

Kto powinien założyć i prowadzić BIP sp zoz?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Łokaj Maciej | Aktualne

W jakich terminach świadczenie rodzicielskie powinno zostać uznane za nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

W jakiej sytuacji wynagrodzenie zmarłego pracownika należy złożyc do depozytu sądowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

W jaki sposób dokonać potrącenia nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

W jaki sposób ustalić dochód osoby uprawnionej do zasiłku rodzinnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Za jakie miesiące świadczenia rodzinne i świadczenie wychowawcze (500+) są nienależnie pobrane?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Z jaką datą umowy o pracę pracowników oddziałów wojewódzkich NFZ ulegną przekształceniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Z jaką stawką VAT wystawić fakturę na sprzedaż towarów spółce czeskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 maja 2019 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy dodatek aktywizacyjny jest dochodem utraconym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Sabuda Anna | Nieaktualne

Czy faktura - prognoza dotycząca zużycia gazu uprawnia do odliczenia VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy gmina musi uchwalić program osłonowy w celu realizacji usług wytchnieniowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Bochenek Michał | Nieaktualne

Czy jednostka budżetowa gminy, będąca muzeum, zatrudniająca 3 osoby musi mieć regulamin wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Racut Maciej | Aktualne

Czy jest możliwe wystawianie faktur zbiorczych w przypadku usług objętych odwrotnym obciążeniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy konieczne jest egzekwowanie pomocy od syna na rzecz ojca pobierającego zasiłek stały?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy korekta faktur wpływa na wysokość podatku u źródła?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy koszt paliwa za przejazdy pozasłużbowe stanowi dodatkowy przychód ze stosunku pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy można spalać suchą trawę, liście i drobne gałęzie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Gall Marek | Aktualne

Czy można wszcząć na nowo postępowanie w sprawie zmiany decyzji przyznającej zasiłek okresowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy można wydać decyzję przyznającą jednorazową zapomogę w miesiącu maju 2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy nagrodę dla lekarza specjalisty można sfinansować ze środków NFZ przekazanych na podwyżki wynagrodzeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne

Czy na KPO ma być czytelny podpis czy wystarczy parafka?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Duczmal Maria | Nieaktualne

Czy na świadectwie promocyjnym kl. VI szkoły podstawowej umieszczamy adnotację dotyczącą zajęć sportowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nowy dyrektor musi odwołać dotychczasowego wicedyrektora, chcąc powierzyć to stanowisko innej osobie?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy odpady żeliwa można uznać za niepalne i obojętne?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Czy OPS może przyznać świadczenie wychowawcze na dzieci bez ustalania koordynacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy pobyt na Izbie Przyjęć wlicza się do czasu o hospitalizacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 maja 2019 r., Tymiński Radosław | Nieaktualne