Kiedy należy wysłać na badania okresowe nauczyciela, który przedłożył orzeczenie o niepełnosprawności? - OpenLEX

Kiedy należy wysłać na badania okresowe nauczyciela, który przedłożył orzeczenie o niepełnosprawności?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sender Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Nauczyciel ze stopniem niepełnosprawności w 2020 r. otrzymał zaświadczenie z badań okresowych ważne do 2025 r., w roku 2022 przedłożył do szkoły orzeczenie o niepełnosprawności (ma je od 2018 r.) i wnioskował o skierowanie na badania medycyny pracy pozwalające na pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Otrzymał orzeczenie i zgodę na pracę w pełnym wymiarze, gdzie wpisano, że data kolejnych badań to 1.09.2023 r., jednocześnie nauczyciel otrzymał zaświadczenie z badań okresowych (nie dostał skierowania na badania okresowe), w którym również wpisano jako datę kolejnego badania 1.09.2023 r. Kiedy wysłać nauczyciela na badania okresowe w 2023 r. czy 2025 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX