Czy ocena klasyfikacyjna roczna lub śródroczna może być wystawiona na podstawie średniej arytmetycznej lub średniej ważonej ocen bieżących?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lodziński Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy ocena klasyfikacyjna roczna lub śródroczna może być wystawiona na podstawie średniej arytmetycznej lub średniej ważonej ocen bieżących? Takie postępowanie kwestionuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Na jakiej podstawie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX