Czy konstruktor może w projekcie budowlanym dać zalecenie, aby na etapie budowy wykonawca sporządził projekt monitoringu drgań... - OpenLEX

Czy konstruktor może w projekcie budowlanym dać zalecenie, aby na etapie budowy wykonawca sporządził projekt monitoringu drgań obiektów w sąsiedztwie budowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzuchacz Adam
Odpowiedzi udzielono: 3 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy konstruktor może w projekcie budowlanym dać zalecenie, aby na etapie budowy wykonawca sporządził projekt monitoringu drgań obiektów w sąsiedztwie budowy?

Jeśli tak, to kto za sporządzenie tego opracowania odpowiada?

Czy powinno to być uwzględnione w planie BIOZ?

Czy takie zobligowanie do wykonania opracowania o charakterze specjalistycznego projektu wykonawczego będzie naruszeniem art. 20 ust. 1 pkt 1a ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX