Kogo należy zgłosić jako beneficjenta rzeczywistego w przypadku, gdy w polskiej spółce z o.o. jeden z udziałowców posiadający 45% udziałów zawarł umowę powiernictwa udziałów z inną osobą?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 4 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pytanie dotyczy ustalenia beneficjenta rzeczywistego na podstawie Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Czy w przypadku gdy w polskiej spółce z o.o. jeden z udziałowców tej spółki będący osobą fizyczną i posiadający 45% udziałów tej spółki ma zawartą umowę powiernictwa udziałów (powiernictwo fiducjarne) z inną osobą fizyczną, to do rejestru beneficjentów zostanie zgłoszony: 1) powiernik jako posiadający bezpośrednio więcej niż 25% udziałów oraz powierzający jako posiadający pośrednio 45% udziałów poprzez umowę powiernictwa, 2) czy tylko sam powiernik a powierzający już nie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX