Questions and answers

Kto może nanosić poprawki w dokumentacji projektowej sporządzonej przez architekta, który zmarł?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

W jakiej odległości należy usytuować stronę z wiatą na samochód osobowy od granicy działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

W jakim terminie nauczyciel powinien wykorzystać swój urlop, przysługujący mu z tytułu pełnienia funkcji dyrektora?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

W jaki sposób powinny być podejmowane uchwały przez walne zgromadzenie związku międzygminnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Krześnicki Ireneusz | Aktualne

W którym momencie ująć w kosztach opłatę za zajęcie pasa drogowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Co w przypadku, gdy na teren zakładu zostanie rozszerzona otulina parku?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Co zrobić w sytuacji, w której urząd skarbowy kwestionuje wysokość sprzedaży węgla kamiennego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy dochód osiągany z tytułu zasiłku macierzyńskiego jest dochodem uzyskanym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy do wyliczenia kary za usunięcie drzewa bez zezwolenia należy przyjąć obwód pnia na wys. 5 cm?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy grupowe ubezpieczenie na życie jest przychodem pracowników i członków zarządu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy i jakie uzgodnienia powinny znaleźć się w opracowaniu w związku z kolizją z podziemnym uzbrojeniem terenu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Chruszcz Adrian | Nieaktualne

Czy koszt zaświadczenia o niekaralności udziałowca może stanowić koszt uzyskania przychodu spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy można wydać kolejną decyzję dla tej samej zlewni?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy można wysłać pracowników na badania lekarskie przed zmianą stanowiska pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy należy przyznać świadczenia rodzinne wnioskodawcy oraz świadczenie rodzicielskie wnioskodawczyni?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Tyra Bożena | Aktualne

Czy należy spełnić obowiązek informacyjny, jeżeli przekazanie danych osobowych następuje pomiędzy urzędami?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy należy wszcząć postępowanie w sprawie uchylenia decyzji przyznającej świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy należy wydać osobną decyzję dla każdego okresu świadczeniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie książek, które podatnik otrzymał od wydawnictw podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy po 1 maja 2019 r. podatnik może skorzystać z ulgi na zakup tradycyjnej kasy rejestrującej?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy prowizja za promesę kredytową zwiększa wartość początkową środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przekazanie nieruchomości może być potraktowane jako transakcja zbycia przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy przyznać specjalny zasiłek opiekuńczy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy przyznać zasiłek pielęgnacyjny z tytułu wieku czy z tytułu niepełnosprawności?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy samorządowa instytucja kultury ma obowiązek umieszczać sprawozdania finansowe w BIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy służebność drogi koniecznej do działki budowlanej należy odrolnić?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy spółka prowadząca projekt budowlany na Litwie powinna dokonać rejestracji VAT na terytorium Litwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy sprzedaż przez spółdzielnię mieszkaniową używanych wodomierzy będzie zwolniona od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy uczniowski klub sportowy może wystawić rachunek za obóz sportowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy umorzenie opłaty prolongacyjnej należy wykazać w roku, w którym nastąpiło umorzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Wilk Jakub | Aktualne

Czy zakład krawiecki to usługa czy produkcja?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Smaga Łukasz | Aktualne

Czy zakład może oddawać resztki zapraw, klejów i pyłów pod kodem 17 01 01 lub 17 01 07?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2019 r., Nieć Anna | Nieaktualne