Jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku ogłoszenia upadłości podatnika podatku od środków transportowych we wrześniu 2021?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jak powinien postąpić organ podatkowy w przypadku ogłoszenia upadłości podatnika podatku od środków transportowych we wrześniu 2021, zaległości do dnia upadłości zostały zgłoszone do masy, natomiast w ewidencji księgowości podatkowej widnieją pojazdy podlegające opodatkowaniu, gdzie Syndyk twierdzi, że upadły nie jest już właścicielem żadnych pojazdów( nabywca pojazdów nie dopełnił obowiązku przerejestrowania), natomiast w bazie Wydziału Komunikacji tutejszego organu podatkowego nadal pojazdy są zarejestrowane na upadłego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX