Czy inwestor może złożyć wniosek o pozwolenie na budowę budynku tymczasowego - obiektu kontenerowego, na wniosku PB-1, nie dokonując uprzednio zgłoszenia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Mackiewicz Marta
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy inwestor może złożyć wniosek o pozwolenie na budowę budynku tymczasowego - obiektu kontenerowego, na wniosku PB-1, nie dokonując uprzednio zgłoszenia zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 7 ustawy z 7.07.1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r. poz. 2351) – dalej pr. bud., co wyklucza złożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę tymczasowego obiektu budowlanego, na podstawie art. 37a ust. 1 pr. bud., zgodnie ze wzorem (drukiem PB-8) określonym w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 12.02.2021 r. w sprawie określenia wzoru formularza wniosku o wydanie pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu budowlanego (Dz. U. z 2021 r. poz. 356)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX