Jak można zaproponować nauczycielowi uzupełnianie etatu przy braku możliwości zapewnienia pełnego wymiaru zajęć?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Dwojewski Dariusz
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy nauczycielowi, któremu na podstawie art. 20 i 22 ustawy z 26.01.1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 ze zm.) ograniczono wymiar zatrudnienia do 10/18 można uzupełnić etat w innej szkole tylko o 4/18 ? To jest do 14/18. Czy takie działanie organu prowadzącego będzie zgodne z prawem? Czy też żeby zgodnie z prawem zastosować wobec nauczyciela art. 22 ust 1 ustawy - Karta Nauczyciela organ prowadzący musi uzupełnić ten etat w innej szkole lub szkołach łącznie o 8/18? To jest do 18/18.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX