Questions and answers

Czy świadczeniodawca może zrealizować dwie porady pierwszorazowe dla różnych kodów ICD10?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Czy technika kształcące w różnych zawodach mogą zostać połączone w jeden zespół szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w kolejnych pismach kierowanych do strony w postępowaniu należy umieszczać klauzulę informacyjną RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Racut Maciej | Aktualne

Czy za inną formę monitoringu należy uznać rejestrowanie, który z pracowników otworzył i zamknął zakład?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy zatrzymana kaucja powinna być rejestrowana na kasie fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy zwrot składki z ZUS powoduje powstanie przychodu z działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do kiedy dyrektor szkoły powinien wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Piszko Agata | Aktualne

Do kiedy można używać kas z papierowym zapisem kopii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Gdyby pojawił się nowy kod odpadu jednorazowo, czy wymagałoby to wystąpienia o nowy kod odpadu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Gdzie szukać wskaźnika norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w poszczególnych oddziałach szpitalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Choromańska Iwona | Nieaktualne

Jak dokonać korekty w przypadku błędnie wyliczonej preproporcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie są warunki lokalizacji na działce kaplicy pogrzebowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

Jaki grunt może być objęty przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Jaki wymiar urlopu wypoczynkowego przysługuje wychowawcy grupy w internacie zatrudnionemu do końca czerwca?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak liczyć 10 ostatnich lat, o których mowa w art. 42 ust. 3a pkt 4 u.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak należy rozliczać zagranicznych pracowników oddelegowanych do pracy w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak należy ustalić wynagrodzenie zasadnicze pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kałuża Małgorzata | Nieaktualne

Jak powinna brzmieć klauzula informacyjna i zgoda do ogłoszenia rekrutacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Jak prawidłowo powinny być złożone dyspozycje do lokat?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Bieżuński Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić świadectwo ucznia szkoły podstawowej i arkusz ocen?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Jak przeliczać wynagrodzenie osobie z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności pracującej 7 godzin na dobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Brząkowski Mateusz | Aktualne

Jak rozliczyć nabycie usługi wirtualnego biura od przedsiębiorców z innych krajów UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jak wygląda postępowanie z odpadami powstałymi na skutek wystąpienia powodzi, podtopień?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Kiedy instytucja kultury powinna z tytułu zwrotu za bilet dokonać korekty deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Komu należy się Karta Dużej Rodziny i który organ ją wydaje?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Kto ponosi koszty upomnienia i koszty egzekucyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Który podmiot potwierdza nauczycielowi posiadane przez niego kwalifikacje?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Od kiedy nie przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny i 500+?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Od kiedy wypłacić wynagrodzenie dla opiekuna prawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Pod kogo/czyją opiekę pracownik socjalny przekazać osobę ubezwłasnowolnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kucharski Dominik | Aktualne

W jakim paragrafie wydatków należy ująć wynagrodzenie notariusza wymienione w akcie notarialnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Spychalski Bartosz | Aktualne

W jaki sposób można sprzedać lokal w budynku komunalnym osobie nie będącej jego najemcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Za ile dni należy wypłacić nauczycielowi średnią urlopową, jeżeli rok szkolny zakończy się 19.06.2019 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 czerwca 2019 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Co powinno znaleźć się na etykiecie zastępczej produktu niebezpiecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Urbaniak Monika | Aktualne

Czy bank spółdzielczy może obniżyć wartość swoich udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Obzejta Łukasz | Aktualne

Czy gmina ma prawo do zajęcia oszczędności, ewentualnie zmiany decyzji o odpłatności za pobyt w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy i kiedy wystąpi obowiązek instalacji kasy fiskalnej u dietetyka?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Czy jeśli alimenty nie są płacone przysługuje prawo do funduszu alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy jeśli wiata ma fundament to można uznać że jest wiatą?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy możliwa jest zmiana klasy drogi lokalnej na dojazdową?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Sługocka Martyna | Aktualne

Czy należy uchylić decyzję przyznającą usługi opiekuńcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Januszewska Magdalena | Nieaktualne

Czy na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej kl. VIII należy wpisać zajęcia techniczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Czy nauczycielce przechodzącej na świadczenie kompensacyjne przysługuje odprawa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy nauczyciel może zrezygnować z wychowawstwa przydzielonego przez dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy na zgłoszenie można przyjąć dwa podziemne szczelne zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Kopytowska Maria | Nieaktualne

Czy OPS może przyznać zasiłek celowy na leczenie stomatologiczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Czy przedstawiciel załogi powinien pytać wszystkich pracowników i emerytów o zgodę na likwidację ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy przepisy prawa pracy nakładają obowiązek wyposażania wózków jezdniowych w pasy bezpieczeństwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy przyznajemy świadczenie na drugie dziecko z wyrównaniem?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy spółka z o.o. spółka komandytowa albo jej wspólnicy maja obowiązek składać sprawozdanie finansowe do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy starosta może uchylić na wniosek inwestora decyzję o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy torby poliestrowe, pp, pp non woven również będą podlegały opłacie recyklingowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 czerwca 2019 r., Sosnowski Paweł | Aktualne