Questions and answers

Na jak długo mogą być wydawane polecenia na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Czy w trakcie nauczania indywidualnego uczeń powinien mieć zorganizowane zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Jakie uprawnienia powinien posiadać pracownik zgrzewający rury PP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy zakup gazu technicznego wymaga posługiwania się protokołami z okresowych badań butli?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Czy proces ręcznego czyszczenia wymaga pozwolenia na emisję gazów lub pyłów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

W którym momencie spółka wykazuje wynagrodzenia prezesa i prokurenta w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy zwolnienie pracownika będącego radnym dzielnicy wymaga uzyskania zgody rady dzielnicy, której jest on członkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy podatnik, który podsiada tylko elektroniczne dokumenty księgowe, ma obowiązek numerowania ich w PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przepisy pozwalają na wykorzystywanie w procesach pracy drabin sznurowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

W której pozycji w sprawozdaniu finansowym ująć opłatę na rzecz Wód Polskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy można ustalić kilka terminów wypłaty dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Czy projekt powinien być uaktualniony na rok złożenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Co zrobić jeśli inspektor pracy zakwestionował warunki bhp w pomieszczeniu, w który odbywa się spawanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Kryczka Sebastian | Aktualne

Czy pracodawca musi zgodzić się na skrócenie okresu wypowiedzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy można dokonać zwolnień indywidualnych pracowników w wieku przedemerytalnym w trybie tzw. zwolnień grupowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kto ma obowiązek archiwizowania dokumentacji finansowej po zmianie zarządcy wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować ryczałt za korzystanie z toalety na targowisku miejskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak opodatkować podatkiem od nieruchomości lądowisko dla helikopterów służących do transportu chorych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Kiedy przy montażu okien w budynku mieszkalnym kierować się proporcją?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak przedstawiciel handlowy powinien zaksięgować w PKPiR koszt transportu towarów do jego siedziby od producenta?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy ustalając wartość początkową środka trwałego można oprzeć się o wycenę rzeczoznawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy firma która zakupiła środki w ramach Szlachetnej Paczki może odliczyć naliczony VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak na gruncie podatku VAT rozliczyć sprzedaż łóżka przez fundację?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak zaksięgować dokumenty, które trafiły do spółki, już po zamknięciu przez nią działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy przedsiębiorca ponownie rozpoczynający działalność gospodarczą może skorzystać z ulgi na start?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy organ podatkowy może zakwestionować wartość nieruchomości zgłoszonej do opodatkowania przez podatnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo umieszczać na fakturach KGO?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kiedy mamy do czynienia ze świadczeniem usług na materiale powierzonym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Kiedy spółka polska powinna rozpoznać i wykazać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Jakie badania powinien przedłożyć podmiot wprowadzający opakowania na rynek?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Kiedy zachodzą przesłanki do skorygowania transakcji uprzednio wykazanej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy zatrudniając tylko pracowników na umowę zlecenia powinienem naliczać składki na FP i FGŚP?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Nowacka Izabela | Nieaktualne

Czy firma powinna wystąpić z wnioskiem o decyzję w przedmiocie pozwolenia na wytwarzanie odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy SP ZOZ może komercyjnie udzielać świadczeń w zakresie procedur, których nie finansuje NFZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 lutego 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne