Jak opodatkować zlokalizowany wewnątrz budynku rurociąg do zasilania olejem opałowym? - OpenLEX

Nowość Jak opodatkować zlokalizowany wewnątrz budynku rurociąg do zasilania olejem opałowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sputowski Arkadiusz
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy zlokalizowany wewnątrz budynku rurociąg do zasilania olejem opałowym jest opodatkowany podatkiem od nieruchomości?

W celu budowy alternatywnego zasilania spółka kupiła zbiornik oleju opałowego 5000l z polietylenu, który został posadowiony na zewnątrz budynku i zleciła budowę rurociągu zasilającego - łączącego zbiornik z palnikiem zamontowanym w maszynie produkcyjnej. Część rurociągu w otulinie obudowana blachą ocynkowaną, zlokalizowana będzie po zewnętrznej stronie budynku, dalsza część zlokalizowana będzie wewnątrz budynku -zamontowana na konstrukcji budynku za pomocą uchwytów. Rurociąg zostanie wykonany z rur mosiężnych zaciskanych, przymocowany będzie uchwytami przykręconymi do ścian / elementów konstrukcyjnych budynku. Demontaż rurociągu będzie możliwy bez uszczerbku ścian budynku. W przypadku demontażu częściowo odzyskany materiał może posłużyć do wykonania rurociągu w innym miejscu.

Czy taki rurociąg podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w całości, czy tylko w części przebiegającej na zewnątrz budynku (od zbiornika do budynku)? Czy też opodatkowaniu podlegać będzie zbiornik razem z rurociągiem jako całość?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX