Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne komplementariusza? - OpenLEX

Nowość Jak ustalić podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne komplementariusza?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kostrzewa Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Jesteśmy spółką komandytowo-akcyjną, w której jest 3 komplementariuszy oraz 3 akcjonariuszy. Komplementariusze i akcjonariusze to te same osoby. Komplementariusze otrzymują: 1) wynagrodzenie z tytułu prowadzenia spraw spółki, które jest określone miesięcznie (stałe wynagrodzenie) oraz 2) uczestniczą w zysku spółki. Zysk za dany rok zostanie ustalony w kolejnym roku - w czasie trwania roku, komplementariusze otrzymują zaliczki na poczet zysku (o ile pozwala na to stan konta spółki). Od 1.01.2023 r. komplementariusze będą podlegać pod składki ZUS.

Jak będą naliczane te składki, miesięcznie - czy będą naliczane od uczestnictwa w zysku spółki, czy też będą naliczane łącznie, z punktów ujętych w 1) oraz 2) - z wynagrodzenia komplementariuszy oraz z uczestnictwa w zysku spółki? W szczególności, jak będzie naliczana składka zdrowotna?

Czy jeżeli składka zdrowotna będzie liczona również od uczestnictwa w zysku spółki, jak będzie to się miało do tego, że miesięcznie komplementariusze otrzymują jedynie zaliczki na poczet tego zysku - ostateczny zaś zysk będzie obliczony w następnym roku 2024, po ustaleniu zysku za rok 2023?

Co w przypadku, gdy te zaliczki, nie zostaną im wypłacone w danym miesiącu, jak wówczas będzie ustalana składka zdrowotna?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX