Pytania i odpowiedzi

Jak obliczyć marżę, jeśli cena nabycia samochodu była większa niż kwota sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy można przenieść decyzję o warunkach zabudowy na inny podmiot?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jak rozumieć pojęcie "pomocy publicznej" w kontekście zwolnienia z opłacania składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy wypadek w drodze z zakładu pracy, gdzie pracownik udał się wieczorem po laptopa, to wypadek przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy lekarzowi zleceniobiorcy można wystawić zaświadczenie do wypłaty postojowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Klisowska Izabela | Aktualne

W jaki sposób można korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy obecnie obowiązują limity przy realizacji polecenia zapłaty przez bank?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Obzejta Łukasz | Aktualne

Jak postąpić z wyłączeniem gruntów z produkcji rolniczej pod budowę drogi wewnętrznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy pracownikowi zatrudnionemu na dwóch stanowiskach w tej samej szkole należą się dwie odprawy emerytalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy pracodawca może mierzyć temperaturę pracownikom i gościom zakładu pracy w związku z epidemią koronawirusa?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Szachniewicz Dominika | Aktualne

Czy instruktaż stanowiskowy dla nowo zatrudnionego pracownika może odbyć się przed instruktażem ogólnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo zweryfikować adres zamieszkania pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W jakiej sytuacji należy dokonać podwyżki wynagrodzenia zasadniczego lekarza rezydenta od 1 lipca 2020 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jakimi kryteriami może kierować się organ prowadzący przy podniesieniu zniżki dyrektorowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy można wydzielić drogę na podstawie decyzji o warunkach zabudowy z gruntów prywatnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

W jakim wymiarze przysługuje urlop pracownikowi, który ukończył studia I stopnia i przepracował 2 lata?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak ustalić wymiar urlopu pracownika niepełnosprawnego zatrudnionego na 0,7 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy pomoc indywidualna w podatkach lokalnych może być w czasie epidemii udzielana w formule pomocy de minimis?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Liżewski Sławomir | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszty zaniechanych inwestycji w środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie są konsekwencje prawne umownego przedłużenia czasu trwania umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Co powinien zrobić organ w sytuacji, gdy właściciel domu na terenie gminy wysypuje odpady przy rzece?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Ćwiek Piotr | Nieaktualne

Z jakim dniem przedawnia się obowiązek opłacenia składek ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jak naliczyć wynagrodzenie członka rady nadzorczej za niepełny miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Jak wytworzyć KE dla odpadów wywiezionych/przekazanych do recyklingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Od kiedy w 2020 r. należy liczyć odsetki od ewentualnych zaległości podatkowych w PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak należy zgodnie z prawem zagospodarować wydobyte ze studzienek w wyniku świadczonej usługi odpady?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy ulgę na złe długi stosuje się również w stosunku do podmiotów powiązanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT dotyczący kosztów wyceny spółki, jeśli odstąpiono od decyzji zakupu udziałów?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 maja 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Od kiedy osobie pobierającej zasiłek dla bezrobotnych można przyznać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy w okresie epidemii decyzje administracyjne ulegają uprawomocnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy burmistrz może wydać ustne polecenie dyrektorom szkoły, aby nauczyciele prowadzili nauczanie zdalne ze szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Barszczewska Bożena | Nieaktualne

Czy kuchenkę gazową można zlokalizować w pokoju w budynku mieszkalnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne