Questions and answers

Czy kwota podatku od nieruchomości powinna zwiększać wartość czynszu dzierżawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Czy można poinformować stronę tylko pismem, że wstrzymuje się wypłatę świadczeń rodzinnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy przyznać ojcu świadczenie wychowawcze, gdy matka dzieci została przyjęta do MONAR w celu podjęcia leczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Czy należy wydać zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z planem miejscowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy na wniosek pracownika pracodawca może wystawić świadectwo pracy na okres trwania umowy na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy obciążenie polskiego dostawcy towaru kosztami wymiany wadliwych towarów stanowi dla niego import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy pełnienie funkcji prokurenta na podstawie powołania przez zarząd stanowi tytuł do ubezpieczeń społecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy podatnikowi podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna z tytułu wydatków na płytę do składowania obornika?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podwykonawca może zastosować preferencyjną stawkę VAT do usług w zakresie hydrauliki i elektryki?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy posiadana decyzja o warunkach zabudowy zwalnia przedsiębiorcę z obowiązku zakończenia rekultywacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy pracodawca może samodzielnie przeprowadzać wstępne szkolenia z dziedziny bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy pracodawca może zakupić ze środków ZFŚS maseczki dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy pracownik ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego podczas postoju firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Czy pracownikom zatrudnionym w podstawowym systemie czasu pracy można wydłużyć pracę do 12 godzin dziennie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracownikowi za czas gotowości przysługuje dodatek za wieloletnią pracę oraz dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Czy przysługuje świadczenie wychowawcze na dziecko umieszczone w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy w jednostkach nieferyjnych obowiązuje ograniczenie ruchu kadrowego do końca maja w związku z koronawirusem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Fota Magdalena | Aktualne

Czy właściciel lokalu musi uzyskać zgodę wspólnoty mieszkaniowej na sprzedaż alkoholu w budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Ratajszczak Artur | Aktualne

Czy wymagana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę budynku izolacji trzody chlewnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy zaistniała sytuacja epidemii COVID-19 powoduje konieczność zmiany decyzji w sprawie usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zawarcie umowy o pracę ze zleceniobiorcą należy zgłosić z nowym kodem ubezpieczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy z dodatkowego urlopu opiekuńczego można skorzystać bezpośrednio po urlopie wypoczynkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakiej stawce VAT podlega sprzedaż maseczek ochronnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jakie prawa przysługują pracownikom przekształcanego podmiotu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma odsprzedaż płynu dezynfekującego osobom fizycznym, w tym pracownikom po cenie zakupu?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jakie warunki trzeba spełnić, aby skorzystać ze zwolnienia od składek przewidzianego w tarczy antykryzysowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakie wynagrodzenie należy wypłacić dla pracowników urzędu gminy za gotowość do pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Skalska Magdalena | Aktualne

Jakim dokumentem skorygować fakturę w przypadku zmiany terminu organizacji wydarzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaki organ jest właściwy do stwierdzenia, że prowadzona działalność jest niezgodna z MPZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jak należy rozumieć § 2 ust. 5 rozporządzenia w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Jak potraktować sprzedaż e-booków przez internet i czy sprzedaż e-booków podlega obowiązkowi ewidencji na kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak powinna być księgowana opłata za przeprowadzenie transakcji sprzedaży uprawnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jak ustalić koszt przy sprzedaży nieruchomości nabytej w zamian za wierzytelność?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wykazać zakup samochodów od innych podatników z UE, naprawy i dalszej odsprzedaży na terenie kraju?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak wykazać zakup surowca od kontrahenta z UE, jeśli towar zostanie dostarczony bezpośrednio od producenta z Indii?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak wyliczyć liczbę dni, za które nauczycielka otrzyma ekwiwalent za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak w związku z epidemią koronawirusa COVID-19 i zawieszeniem zajęć w ŚDS wyliczyć opłaty za uczestnictwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Maczyński Paweł | Nieaktualne

Kiedy pracownik jest uprawniony do odprawy emerytalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 kwietnia 2020 r., Łobejko Zygmunt | Aktualne