Questions and answers

Czy oznakowanie salonu podlega amortyzacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy podział zysku na ZFŚS stanowi koszt uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy pominięcie mechanizmu podzielonej płatności wyłącza dany wydatek z kosztów uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pośrednik w sprzedaży biżuterii może korzystać ze zwolnienia w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca może prowadzić monitoring urządzeń technicznych udostępnionych organizacjom związkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Czy pracodawca może przesyłać takie dokumenty jak PIT roczny lub świadectwo pracy drogą e-mailową?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy przebudowa instalacji gazowej wymaga zgłoszenia bądź pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy przedsiębiorca sprowadzający samochody z Niemiec może opodatkować przychody ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przychody z najmu prywatnego boiska można opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Kica Jolanta | Nieaktualne

Czy przychód z wpłat rodziców podlega opodatkowaniu w przedszkolu?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy przy sprzedaży kiosku wraz z gruntem można zastosować zwolnienie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Czy sama zmiana z sali sprzedaży na salę fitness powoduje zmianę sposobu użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy świadczenie usługi reklamowej na podstawie zawartej umowy można udokumentować notą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy usunąć z akt osobowych ksero dowodu osoby zatrudnionej, która zmieniła płeć?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy zaliczkę za ostatni miesiąc roku podatkowego należy bezwzględnie wpłacić do urzędu skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy zasiłek stały powinien zostać wypłacony w pełnej wysokości za miesiąc styczeń i luty?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Czy za wszystkie godziny zastępstw doraźnych należy się nauczycielowi wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Do kogo zespół powypadkowy może kierować pismo w razie wątpliwości dotyczących urazów?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Jaka stawka podatku ryczałtowego powinna zostać zastosowana w stosunku do usług pielęgnacji terenów zielonych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką nazwę spółki podać w deklaracji CIT-8, jeśli nazwa uległa zmianie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować "zestaw śniadaniowy", który składa się z kanapki, soku i ciastka?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługę pośrednictwa w zamawianiu usług taxi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ewidencjonować na kasie sprzedaż w procedurze marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Jakie kwalifikację powinien mieć pedagog zatrudniony w poradni psychologiczno - pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jakie są zasady rozliczania przychodów z przedpłaconych pakietów serwisowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak opodatkować usługę montażu/demontażu rusztowań wykonywaną na Malcie?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak prawidłowo udzielić urlopu uzupełniającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak prawidłowo wypełnić CIT-8 w przypadku fundacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak prawidłowo zwrócić inwestorowi zawiadomienie o zakończeniu budowy robót budowlanych?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Jak rozliczać naprawy gwarancyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jak rozliczyć usługi budowlane na Malcie, odsprzedawanie przez polski podmiot innemu polskiemu podmiotowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Nieaktualne

Jak rozliczyć wynagrodzenie zleceniobiorcy w przypadku wykonywania usług w Polsce i za granicą?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jak skutecznie zmienić rok podatkowy na kalendarzowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak udokumentować sprzedaż środka trwałego osobie fizycznej z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak ująć kwoty podatku naliczonego wynikające z decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak wykazać pobrany już zryczałtowany podatek od otrzymanej dywidendy w rachunku zysków i strat?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wykazać w PKPiR zakup wyrobów rolniczych od rolnika zagranicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy należy ponownie przeliczyć podstawę do wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Kiedy należy się dodatek za wychowawstwo w przypadku zastępstw?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 marca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne