Questions and answers

Czy wytwórca jest uczestnikiem przewozu towarów niebezpiecznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W której pozycji bilansu dewelopera wykazuje się wpłacone zaliczki na mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Nieaktualne

Jakie zagrożenia podatkowe wystąpią przy sprzedaży spółki z o.o. w opisanym stanie faktycznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy dane w BDO należy uaktualnić poprzez złożenie wniosku aktualizacyjnego, czy jest też może inna opcja?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy użyczeniem maszyn rolniczych podlega VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lipca 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jaka jest interpretacja pojęcia "stałe paliwa kopalne"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na okres roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy zmieniło się coś dla przedsiębiorców wystawiających DPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy dyrektor powinien podzielić godziny przedmiotu w szkole równo na każdego pracującego w szkole nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy montaż podziemnego zbiornika na wody opadowe wymaga uzyskania przez inwestora pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Fiktus Paweł | Aktualne

Czy wykonanie schodów stanowiących zejście do jeziora wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy nauczycielowi przysługuje urlop wypoczynkowy, jeśli przebywa obecnie na urlopie bezpłatnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy obliczyć wysokość ekwiwalentu urlopowego dla nauczyciela>

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy spółka z zaangażowaniem kapitałowym gminy może zawiesić działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy można za zgodą strony uchylić decyzję administracyjną ze skutkiem wstecznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można wyrównać świadczenie pielęgnacyjne po rozstrzygnięciu odwołania przez sąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Kiedy urząd powinien odmówić przeniesienia pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

Czy można zlokalizować budynek gospodarczy w odległości 2 metrów od istniejącego garażu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy sprzęt przeznaczony do używania spółce cywilnej może pozostać majątkiem firmowym wspólnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy dyrektor szkoły może sam ustalać sobie czas pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Jak rozliczać świadczenia wzajemne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy udostępnienie przez gminę lokalu bankowi generuje po jego stronie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy rezygnacja z budowy instalacji gazowej stanowi zmianę istotną?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Jaki kurs waluty zastosować do refaktury usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w związku ze zdalnym nauczaniem nauczycielom należą się szkła korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy szkoła może na swojej stronie internetowej umieścić dane firmy, która przekazała jej określone dobra?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy kwotę dofinansowania do studiów pracowników należy doliczyć do ich dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przychody z tytułu wynajmu lokalu, którego właścicielem jest dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy nauczyciel powinien otrzymywać dodatek za wysługę lat w kolejnym miejscu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy grupować akta osobowe pracowników szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy prowizja jest przychodem dropshippera?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czym się różni postępowanie ws. wniosku o udzielenie informacji od działań na wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Aktualne