Pytania i odpowiedzi

W jaki sposób dokonać oceny substancji biznesowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

W jakich okolicznościach istnieje obowiązek wystawienia dowodu kasowego KP i KW przez podatnika prowadzącego PKPiR?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy działalność agenta ubezpieczeniowego jest uznawana za wolny zawód, a kiedy nie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy dopuszczalne jest aby na paragonie oznaczać wartości towaru ogółem bez rozróżniania ceny jednostkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Kiedy dyżur domowy może naruszać pracownikowi odpoczynek dobowy lub tygodniowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy praca w dniu harmonogramowo wolnym od pracy zmienia obowiązujący pracownika rozkład czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca może nałożyć karę na pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy zasadne jest wzywanie inwestora do przedłożenia zgłoszenia RDOŚ zgodnie z art. 118 ust. 1 pkt 4 u.o.p.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Okoń Michał | Aktualne

Jak spółka komandytowa, która stanie się podatnikiem CIT, powinna dokonać zamknięcia ksiąg rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy porcjowanie mięsa, wędlin kwalifikuje się jako przedsięwzięcie na podstawie § 3 ust. 1 r.p.z.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Kto może wykonywać i nadzorować znieczulenie miejscowe w czasie zabiegu usunięcia zaćmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Twarowski Adam | Aktualne

Czy pasy transportowe są opakowaniami?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy kwota umorzonego nienależnie pobranego dodatku mieszkaniowego stanowi inny przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy wymiana i przechowywanie opon wykluczają z ryczałtu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak dostarczyć skutecznie rozwiązanie umowy w dobie pandemii COVID-19?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jak należy dokonać korekty dokumentu złożonego do KRS?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy rada miasta może uchwalić plan z inną wysokością zabudowy niż jest ona w studium?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Schwarz Hubert | Aktualne

Czy lekarz, który zatrudnia sekretarkę może opodatkować przychody kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu postoju samochodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy polski podatnik powinien naliczyć VAT od zakupu towaru od firmy z Danii i złożyć deklarację VAT-8?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

Czy wspólnicy powinni zgłosić likwidację spółki z o.o. komandytowej w US?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy obiekt wybudowany w granicy działki wymagał uzyskania pozwolenia na budowę czy zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jak ująć w PKPiR zakup działki oraz koszty notarialne poniesione przez dewelopera w związku z inwestycją?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy podatnik uzyskujący przychody z najmu krótkoterminowego może wybrać opodatkowanie kartą podatkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

Czy szpital mając wpis do BDO może oddać złom, jeśli budynek jest własnością powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy rowerownię należy opodatkować podatkiem od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Jak należy rozliczyć VAT od zwracanych zaliczek?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy podatnik sprzedając lokal musi dokonać korekty odliczonego VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy należy się dodatek z tytułu urlopu wychowawczego osobie, która prowadzi działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy usługi sklasyfikowane wg PKD jako 70.22.Z można od 2021 r. opodatkować ryczałtem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kica Jolanta | Aktualne

W jakim okresie należy ująć do rozliczeń VAT fakturę korygującą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy nauczycielowi należy wypłacić ekwiwalent za niewykorzystany urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Pater Łukasz | Aktualne

Jaka jest podstawa prawna żądania złożenia ponownej deklaracji w związku z kompostowaniem odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy do stażu pracy przy drugiej umowie można przyjąć lata pracy z pierwszej nadal trwającej umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy dodatek za dyżur domowy powinien być włączony do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., SKALSKA MAGDALENA | Aktualne

Czy można przesłać DT-1 w formie pdf podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy spółka akcyjna ma obowiązek wystawienia PIT-8C w przypadku nabycia udziałów od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 lutego 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaka jest podstawa przetwarzania danych dzieci przez Ośrodek Adaptacyjny dla Dzieci Niepełnosprawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy wyjaśnienia rażąco niskiej ceny można składać mailem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Czy reklamowanie darczyńcy powoduje, że mamy do czynienia ze sponsoringiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Pogoński Mariusz | Aktualne

Czy zamawiający ma prawo wskazać w sposób niedyskryminujący w jakich formatach dopuszcza złożenie dokumentów oferty?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Kopacka-Biculewicz Marzena | Aktualne

Czy przyznać córce SZO na matkę, która opiekuje się mamą dwa dni w tygodniu po 4 godziny?

odpowiedź na pytanie udzielona 1 lutego 2021 r., Tyra Bożena | Aktualne