Questions and answers

Czy szkoła może na swojej stronie internetowej umieścić dane firmy, która przekazała jej określone dobra?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Czy udostępnienie przez gminę lokalu bankowi generuje po jego stronie przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy wprowadzanie z zagranicy części zamiennych do urządzeń medycznych jest wprowadzeniem sprzętu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy wykonanie schodów stanowiących zejście do jeziora wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Chojnicki Radosław | Aktualne

Czy wykonanie woliery wymaga uzyskania pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Wasilewski Filip | Aktualne

Czy wypłata zwrotu kosztów poniesionych z uwagi na dostarczenie wadliwego surowca stanowi odszkodowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Czy w związku ze zdalnym nauczaniem nauczycielom należą się szkła korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy zgodne z prawem jest pobieranie opłaty za dekontaminację zwłok?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy zmieniło się coś dla przedsiębiorców wystawiających DPR?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Nieć Anna | Aktualne

Czy zwolnienie od opłaty skarbowej za wydanie decyzji o warunkach zabudowy obejmuje każdy typ zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jaka jest data wpływu wniosku o pozwoleniu na budowę jeżeli inwestor przesłał go do niewłaściwego powiatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Jaka jest interpretacja pojęcia "stałe paliwa kopalne"?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do drzew i krzewów ozdobnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do robót budowlanych w szpitalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jaką stawkę zastosować na sprzedaż na miejscu wody i chleba do posiłku?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak formalnie prawidłowo zakończyć pobyt pacjenta na dwóch oddziałach w jednym podmiocie leczniczym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Kaczorowska-Kossowska Iwona | Nieaktualne

Jakie dokumenty stanowią podstawę do wypłaty zasiłku opiekuńczego z tytułu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Jakie przepisy mają zastosowanie w przypadku zgłoszenia mobbingu przez zleceniobiorcę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Jakie zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami powinna uzyskać gmina na zbieranie odpadów komunalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jaki kurs waluty zastosować do refaktury usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaki wymiar urlopu przysługuje nauczycielowi zatrudnionemu na okres roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jaki zakres zadań może wykonywać położna jako podwykonawca w ramach umowy ze świadczeniodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Choromańska Iwona | Aktualne

Jak należy grupować akta osobowe pracowników szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Jak należy obliczyć wysokość ekwiwalentu urlopowego dla nauczyciela>

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak określić masę i rozmiar urządzenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Jak prawidłowo zorganizować ochronę p.poż. w magazynie?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Jak rozliczać świadczenia wzajemne?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Kiedy najpóźniej można wypisać świadectwo pracy za poprzednie okresy zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Młodecki Marek | Aktualne

Kiedy urząd powinien odmówić przeniesienia pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Chojnicki Radosław | Nieaktualne

W jakiej formie powinny być przeprowadzone okresowe szkolenia BHP w okresie pandemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

W jakiej wysokości podatnik może odliczyć VAT od rat leasingu kampera i łodzi motorowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

W jaki sposób należy prawidłowo zarejestrować podmioty zagraniczne w BDO?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób opodatkować przychody z tytułu wynajmu lokalu, którego właścicielem jest dziecko?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy art. 130 § 2 k.p. stosuje się do pracy w ruchu ciągłym?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy jest możliwość zakupu z dotacji dla niepublicznego przedszkola kserokopiarki?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy można dokonać korekty w sytuacji zawyżonej stawki VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne