Questions and answers

Jak wystawiać zbiorcze faktury korygujące?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Kiedy budowa domku letniskowego wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Kiedy możliwe jest przeniesienie pozwolenia na budowę z jednej spółki na drugą?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Pacholak Mariola | Nieaktualne

Kiedy nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Kiedy nauczycielowi kończy się staż na nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Chojnacki Jan | Aktualne

Kto jest zobowiązany do złożenia informacji o cenach transferowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Na jakim poddruku należy wystawić duplikaty świadectw ukończenia szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Na jaki okres można przedłużyć powołanie na stanowisko dyrektora w szkole podległej stowarzyszeniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Od kiedy podatnicy mają obowiązek składać nowy (rozszerzony) JPK, zamiast deklaracji VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Od kiedy przyznać dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

Od którego miesiąca powinno się przyznać opiekunowi prawnemu świadczenie wychowawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Januszewska Magdalena | Aktualne

W jakich sytuacjach strażakom przysługuje pomoc finansowa na zakup lokalu mieszkalnego lub domu?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

W jakim terminie nauczyciel powinien wykorzystać urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

W jakim terminie pracodawca może nałożyć karę na pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Za ile dni urlopu przysługuje ekwiwalent pieniężny nauczycielowi odchodzącemu na emeryturę?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 lipca 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Czy do wydawania zaświadczenia o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego stosuje się przepisy kodeksu postępowania administracyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy gry planszowe mogą stanowić koszty podatkowe prowadzonej działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy kierownik OPS jest uprawniony do udzielenia upoważnienia pracownikom OPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy kierownik zakładu diagnostyki obrazowej może udzielać świadczeń zdrowotnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Kwiatkowska Monika | Aktualne

Czy matce należy się świadczenie dobry start na dziecko, które wychodzi za mąż?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Bochenek Michał | Aktualne

Czy można wydać zezwolenie na zbieranie odpadów o kodzie 20 01 08, 20 02 01, 20 03 02?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy na uchwałę rady gminy przysługują środki odwoławcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy obsługa urządzeń wytwarzających pola jonizujące i elektromagnetyczne wymaga posiadania uprawnień?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy okres przebywania na zwolnieniu lekarskim jest okresem uprawniającym do trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej może zatrudnić osobę do opieki nad starszą osobą?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy otrzymanie płatności w kryptowalucie niesie za sobą konsekwencje w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może zaliczyć do kosztów fakturę zakupową wystawioną na podstawie paragonu bez NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania celu wyjścia prywatnego w godzinach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca może udostępnić na wniosek rodziny zmarłego pracownika jego akta osobowe do wglądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy przy projekcie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego należy zapewnić udział projektantów sprawdzających?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy punkt przedszkolny może składać się z dwóch grup, przy czym każda licząca do 25 dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy raty ubezpieczenia GAP stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy starosta może wydać zaświadczenie, że na nieruchomości zostały ustanowione formy ochrony przyrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy starosta zachował ustawowy czas wysyłając nieuzgodnienie do wójta w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy świadczenie dla notariusza otrzymane z samorządu korzysta ze zwolnienia z PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy ulga na zakup kas fiskalnych generuje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy u podatnika wystąpią odsetki podatkowe wskutek niezapłacenia w terminie zaliczki na podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy urząd może prowadzić fanpage urzędu na Facebooku w oparciu o podstawę przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy właściciel może przykryć rów odwadniający kręgami betonowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne