Jak rozliczać pomoc przeznaczoną dla obywateli Ukrainy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Różycki Karol
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Fundacja Nadzieja w ramach umowy zawartej z miastem Bielsko-Biała od 25.03.2022 r. do nadal zapewnia zakwaterowanie (w tym środki czystości, higieny osobistej i innych produktów) oraz całodzienne wyżywienie dla obywateli Ukrainy (maks. 20 os.), o których mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Za wykonanie przedmiotu umowy Fundacja otrzymuje kwotę 45 zł brutto za dzień realizacji umowy w stosunku do jednej osoby i pokrywa ona koszty realizacji ww. umowy. Fundacja prowadzi działalność odpłatną (poradnia psychologiczna), nieodpłatną (ośrodek dla osób uzależnionych) oraz gospodarczą w okresie letnim kawiarenka plenerowa), która pełni funkcję pomocniczą wobec dwóch pierwszych a nadwyżka przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej jest przeznaczana na działalność pożytku publicznego. Dodatkowo w marcu 2022 r., w odpowiedzi na informację o braku miejsc dla uchodźców z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, udostępniła skrzydło budynku, które przez okres 3 lat nie było użytkowane. Fundacja prowadzoną w tym zakresie działalność (zapewnienie zakwaterowania, w tym środków czystości, higieny osobistej oraz całodziennego wyżywienia obywatelom Ukrainy) zakwalifikowała do działalności nieodpłatnej. Nowelizacja ustawy z 13.01.2023 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa wprowadziła zasadę ich udziału w kosztach udzielanej pomocy. W przypadku fundacji jedna z osób zakwaterowanych na podstawie ww. przepisów została zobowiązana do partycypacji w 50% kosztów tj. 22,50 zł/dzień, pozostałe osoby zostały zwolnione z opłaty i wynagrodzenie/świadczenie za wykonane na rzecz uchodźców czynności pokrywa nadal urząd miasta.

Czy w związku z powyższym całość przychodów należy zaliczyć do działalności odpłatnej fundacji, czy tylko część odpowiadającą 50% kosztów pomocy, które pokrywa obywatel Ukrainy tj. 22,50 zł/dzień?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX