Czy można przyznać zasiłek pielęgnacyjny, pomimo braku w orzeczeniu o niepełnosprawności informacji, od kiedy niepełnosprawność istnieje?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Matysik Barbara
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego a orzeczenie o niepełnosprawności - nie da się ustalić?

Strona w lipcu 2023 dostarczyła do organu swoje orzeczenie o niepełnosprawności o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, niepełnosprawność istnieje od - nie da się ustalić. Poprzednie orzeczenie o niepełnosprawności o tym samym symbolu zalicza stronę do stopnia niepełnosprawności w stopniu lekkim.

Strona jest w posiadaniu orzeczenia o niepełnosprawności z 2001 r., gdzie orzeczono, iż niepełnosprawność istnieje od 16 r.ż., ale symbol niepełnosprawności jest inny niż w obecnym, aktualnym orzeczeniu.

Czy na podstawie obowiązujących przepisów, w takiej sytuacji, można przyznać stronie zasiłek pielęgnacyjny, pomimo braku w orzeczeniu o niepełnosprawności, od kiedy niepełnosprawność istnieje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX