Czy na terenie domu pomocy społecznej może funkcjonować palarnia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kucharski Dominik
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23.08.2012 r. w sprawie domów pomocy społecznej – dalej r.d.p.s., w § 6 pkt lit. h r.d.p.r., wymaga by na terenie DPS istniała palarnia, jeżeli wśród mieszkańców domu są osoby palące.

Czy ma zastosowanie tutaj art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z 9.11.1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – dalej u.o.z., w myśl którego zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z zastrzeżeniem art. 5a u.o.z. na terenie jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej? Czy postanowienie § 6 r.d.p.r. jest lex specialis do ustawy oraz czy możliwość palenia tytoniu w takiej sytuacji dotyczy poza mieszkańcami również pracowników i jakie warunki techniczne musi spełniać pomieszczenie palarni?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX