Czy organ prowadzący postępowanie w przedmiocie wymeldowania jest obowiązany przesłuchać nowych świadków zgłoszonych przez stronę postępowania, w sytuacji gdy wcześniej odebrał zeznania świadków zgłoszonych przez inną stronę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Posański Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 3 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Prowadzę postępowanie o wymeldowanie osoby z pobytu stałego. Inicjator postępowania wskazał świadków do przesłuchania. Przesłuchanie 5 świadków zostało przeprowadzone i na podstawie ich zeznań oraz kontroli meldunkowej przeprowadzonej przez policję organ jest gotowy na wydanie decyzji o wymeldowaniu. Natomiast druga strona, czyli osoba, wobec której wszczęto postępowanie o wymeldowanie wniosła o przesłuchanie kolejnych swoich 4 świadków. Czy organ jest obowiązany przesłuchać tych świadków zgłoszonych przez stronę jeżeli dla organu został zgromadzony wystarczający materiał dowodowy do wydania decyzji o wymeldowaniu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX