Questions and answers

Czy otrzymanie płatności w kryptowalucie niesie za sobą konsekwencje w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy podatnik może zaliczyć do kosztów fakturę zakupową wystawioną na podstawie paragonu bez NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy pracodawca ma prawo żądać od pracownika podania celu wyjścia prywatnego w godzinach pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Baranowska -Górecka Aleksandra | Aktualne

Czy pracodawca może udostępnić na wniosek rodziny zmarłego pracownika jego akta osobowe do wglądu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy przy projekcie przebudowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego należy zapewnić udział projektantów sprawdzających?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Bursztynowicz Michał | Nieaktualne

Czy punkt przedszkolny może składać się z dwóch grup, przy czym każda licząca do 25 dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy raty ubezpieczenia GAP stanowią koszty uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy starosta może wydać zaświadczenie, że na nieruchomości zostały ustanowione formy ochrony przyrody?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy starosta zachował ustawowy czas wysyłając nieuzgodnienie do wójta w terminie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy świadczenie dla notariusza otrzymane z samorządu korzysta ze zwolnienia z PIT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Czy ulga na zakup kas fiskalnych generuje przychód?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy u podatnika wystąpią odsetki podatkowe wskutek niezapłacenia w terminie zaliczki na podatek?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy urząd może prowadzić fanpage urzędu na Facebooku w oparciu o podstawę przetwarzania art. 6 ust. 1 lit. c RODO?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy właściciel może przykryć rów odwadniający kręgami betonowymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Stachowska Marta | Aktualne

Czy w przypadku wystawienia faktury zaliczkowej w PLN i zapłaty zaliczki w EUR powstaną różnice kursowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Czy wydatki na imprezę zorganizowaną dla kontrahentów można zaliczyć w koszty podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy wykorzystanie zbiornika do magazynowania wody deszczowej będzie wymagało pozwolenia wodnoprawnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy w związku z otrzymaniem faktury w każdym kwartale należy wykazać import usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy za deszczówkę wykorzystaną do podlewania/celów socjalnych należy uiścić opłatę stałą i zmienną?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy zakład ma ponosić opłaty podwyższone - ze względu na wygaśnięcie pozwolenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Czy zmiana nazwy firmy wymaga aktualizacji dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Czub-Kiełczewska Sylwia | Aktualne

Do jakich należności należy zaliczyć kary związane z usuwaniem pojazdu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Do jakiego paragrafu klasyfikacji budżetowej zaliczyć wydatki związane z używaniem faxu wirtualnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jaka powierzchnia będzie zwolniona z naliczenia należności i opłat rocznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jaka stawkę VAT zastosować do usługi badania rynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Jakie kroki powinien poczynić OPS w celu zobowiązania rodziny do opieki nad osobą, która oczekuje na DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Jakie obowiązki leżą na staroście, a jakie na firmie świadczącej usługę uprzątnięcia śmieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Jakie są wymagania prawne w zakresie magazynowania baterii Li-Ion?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Piętka Małgorzata | Aktualne

Jak obliczyć ilość wody, którą jest w stanie pomieścić zbiornik retencyjny?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Osuch-Chacińska Lucyna | Aktualne

Jak policzyć udział zakładu w tle zanieczyszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Gall Marek | Aktualne

Jak powinno przebiegać rozliczanie środka trwałego, który nie widnieje w ewidencji spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak prawidłowo rozliczać dotację otrzymaną na realizację zadania publicznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Jak rozliczać zakupy od rolnika ryczałtowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak w bilansie powinna być zaprezentowana rezerwa na zwroty i rezerwa na korekty zmniejszające zakup?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wykazać usługi najmu krótkoterminowego świadczone przez podatnika zwolnionego z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Burchard Tomasz | Aktualne

Jak wykazać w ewidencji odłączone części środka trwałego, które są w stanie funkcjonować samodzielnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak zaklasyfikować dotację celową na sfinansowanie Powszechnego Spisu Rolnego 2020?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Ostapowicz Ewa | Nieaktualne

Kiedy można odliczyć VAT z faktury za użytkowanie gruntów?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Kiedy OPS wystawia decyzję kierującą, gdy na chwilę obecną nie ma miejsca w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Matysik Barbara | Aktualne

Kto powinien ponosić koszty ustalenia, czy przewożony materiał jest odpadem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Krudysz Marcin | Aktualne

Kto powinien wydać zezwolenie na usunięcie drzew z użytku K - użytki kopalne?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Na podstawie jakiego dokumentu sprzedaży powinna odbyć się transakcja zakupu towaru od osoby fizycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 lipca 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne