Questions and answers

Czy szkoła powinna mieć swój Biuletyn Informacji Publicznej w domenie .gov?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakie możliwości ma OPS, aby ustalić kwotę posiadanych oszczędności na lokatach bankowych osoby umieszczanej w DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Który powiat właściwy jest do ponoszenia zwrotu kosztów za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Jak w regulaminie wynagradzania nauczycieli należy zapisać wielkość środków na dodatki motywacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy szkoła w obostrzeniach, które są przedłużone do 31 stycznia, może wynajmować salę innym podmiotom?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jaki podmiot ma obowiązek sporządzenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy szkoła ma obowiązek wydłużyć czas pracy świetlicy na wniosek kilku rodziców?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak należy rozmieć zawarte w nowym PZP określenie "początkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia"?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Banasik Paweł | Aktualne

Jaki podmiot jest zobowiązany do składania sprawozdania o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Czy nauczyciel może zażądać obecności adwokata podczas rozmowy dyscyplinującej z dyrektorem szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy oferty niezakwalifikowane do negocjacji są ofertami odrzuconymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Mikulska-Nawacka Marta | Aktualne

Kiedy zamawiający może dokonać publikacji zmiany ogłoszenia w BIP w przypadku zamówienia o wartości powyżej progów unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy przyznać świadczenie pielęgnacyjne żonie na męża, czy pierwszeństwo mają ich dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Gawarkiewicz Żanetta | Aktualne

Czy zamawiający może przeprowadzić postępowanie w trybie z wolnej ręki w podziale na części?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Wolski Mariusz | Aktualne

Czy szkoła niepubliczna policealna o uprawnieniach szkoły publicznej powinna przeprowadzać inwentaryzację?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak w reżimie sanitarnym można organizować zdalne zebranie rady pedagogicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Nieaktualne

Jak należy przenieść szkołę do jednego budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy uczniowie szkół mogą uczestniczyć w zawodach sportowych organizowanych przez szkoły lub gminy w czasie epidemii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Nieaktualne

Czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna wydaje opinię w sprawie zezwolenia na edukację domową?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Wojtczak Bogusława | Nieaktualne

Czy w sprawozdaniu o zatorach płatniczych należy uwzględnić transakcje handlowe z przedsiębiorcami z Japonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Do jakiej grupy związków na potrzeby opłat za korzystanie ze środowiska należy zaliczyć izocyjaniany?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Gall Marek | Aktualne

Czy wspólnik spółki cywilnej może opłacać mały ZUS plus?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy zatrudnienie osoby z kraju spoza UE, która będzie świadczyć na terenie UE, należy zgłosić w ZUS?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Co powinien zrobić organ w przypadku przekroczenia terminu na załatwienie sprawy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy zasiłek okresowy winien być przyznany od XI-XII/2020 czy już na nowy rok - od stycznia 2021 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Sierpowska Iwona | Aktualne

Jak można umożliwić pracownikowi obsługi szkoły odwożenie dziecka z przedszkola do domu w czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy należy zgłaszać do ZUS członków zarządu pełniących funkcję na podstawie powołania?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Czy do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego wlicza się dodatek specjalny?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy pracownikowi obsługi należy się dodatkowe wynagrodzenie roczne jeżeli pracował jako pomoc nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jaki kod klasyfikacji zawodów można przypisać pracownikowi ds. obronności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne

Na jakiej podstawie transakcja sprzedaży lokalu będzie zwolniona od podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy prawidłowo ująć w środkach trwałych wyposażenie budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca w zarządzie spółce z o.o. sp.k.?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy usługi związane z montażem stoiska wystawowego w Niemczech należy uznać za związane z nieruchomością?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy sprzątaczka w szkole powinna dostarczyć zaświadczenie o niekaralności?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Młodecki Marek | Aktualne

Czy należy zwrócić dotację na obcokrajowców korzystających z nauki języka kaszubskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Piszko Agata | Aktualne

Czy w przedstawionej sytuacji mamy do czynienia ze współadministrowaniem danymi?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Warkoczyński Mariusz | Aktualne

Czy odrębne dwie spółki mogą prowadzić wspólny fundusz świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką adnotację należy wpisać na arkuszach i świadectwie ukończenia liceum dla dorosłych obok nazywa języka obcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Lodziński Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo zaksięgować dofinansowanie z PFRON za grudzień, które wpłynie do spółki w następnym roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracownika, który był zatrudniony na czas określony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Kiedy dopuszczalne jest udzielenie pracownikowi urlopu w godzinach?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy przy potrącaniu alimentów pozostawia się kwotę wolną?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Jakie są terminy wywiadów środowiskowych kontrolnych w czasie Covid-19 przy zasiłkach stałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Maczyński Paweł | Aktualne

Jaki jest dopuszczalny czas magazynowania odpadów przez świadczącego usługi czyszczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Kościuk Agata | Nieaktualne

Jakie koszty można zaliczyć do kosztów prac rozwojowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Ile wynosi okres wypowiedzenie umowy o pracę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Fota Magdalena | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy w VAT przy usłudze ciągłej przy fakturze wystawionej „z góry”?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jakie obowiązki rachunkowe i sprawozdawcze wiążą się z umorzeniem należności po dniu bilansowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 stycznia 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne