Questions and answers

Czy sprzedaż złomu należy oznaczać kodem GTU_05?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy starosta może wydać pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce TK?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Lecińska Monika | Aktualne

Czy szkoła powinna przechowywać książeczki zdrowia pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy ścieki z procesu prania mat dezynfekcyjnych powinny być traktowane jako ścieki przemysłowe czy socjalno-bytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy świadectwo pracy obejmujące okres całego zatrudnienia można umieścić w nowych aktach osobowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Czy tego rodzaju ścieki powinny być traktowane jako ścieki przemysłowe czy socjalno-bytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Antoniak Joanna | Aktualne

Czy towary zużyte do wytworzenia nowych środków trwałych zwiększają ich wartość?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy w dniu przeprowadzania badań kontrolnych, pracownikowi można wręczyć wypowiedzenie umowy o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Dąbrowska Paula | Aktualne

Czy WIOŚ może wydać negatywne postanowienie ze względu na brak monitoringu wizyjnego odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy w procesie prania fartuchów pracowniczych powstają ścieki przemysłowe czy socjalno-bytowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Wyszogrodzki Michał | Aktualne

Czy w skierowaniu na badania lekarskie należy uwzględnić tylko czynniki uwzględnione w ocenie ryzyka zawodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy wypadek na siłowni w czasie delegacji jest wypadkiem przy pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Czy zakład musi poinformować urząd marszałkowski o wyłączeniu pracy urządzeń ochronnych na okres 8 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Gall Marek | Nieaktualne

Czy za urlop okolicznościowy nauczycielowi-wicedyrektorowi należy wypłacić średnią z nadgodzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy z racji skróconego urlopu macierzyńskiego pracownicy należy się jeszcze urlop uzupełniający?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Ilu może być uczniów w oddziale klasy VII?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jakie skutki w VAT ma refakturowanie usługi marketingowej wraz z przemieszczeniem baneru do Szwajcarii?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jaki jest formalny status zajęć z wychowawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Jak ma postąpić PINB w sprawie skargi na niezabezpieczoną i niezakończoną budowę BMJ przez inwestora?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jak należy interpretować termin "zabudowa" przy definiowaniu obszaru oddziaływania obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Sokołowska Marianna | Aktualne

Jak należy obliczać wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika administracji zatrudnionego na 4/5 etatu?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy obliczyć wysokość ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy nauczyciela stażysty, który pracował trzy tygodnie?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy prawidłowo rozliczać nieobecności i okres przebywania na świadczeniu rehabilitacyjnym nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak należy ustalić stawkę wynagrodzenia dla poszczególnych wykładowców prowadzących szkolenia w placówce?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jak należy ustalić wymiar urlopu dla osoby pełniącej obowiązki dyrektora szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak należy zaksięgować zwrot na magazyn zużytego wyposażenia, które nie jest już wykorzystywane w działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zatrudniać osoby nauczające przedmiotów praktycznych, które nie posiadają kwalifikacji pedagogicznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak określić system czasu pracy w umowie o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak prawidłowo należy dokonać korekty przeksięgowania z wyniku lat ubiegłych na konto 080?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jak rozliczyć odpłatne zbycie wierzytelności, na którą utworzony został odpis aktualizujący?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak ustalić kurs waluty dla towarów handlowych zakupionych z zagranicy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Kiedy nabywca powinien rozliczyć korektę faktury VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Jabłoński Mariusz | Nieaktualne

Kiedy nauczyciel nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy powinien zakończyć się staż na stopień nauczyciela dyplomowanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Handzlik Marta | Aktualne

Kiedy pracownik samorządowy nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Który z pracodawców jest obowiązany do wypłaty odprawy na podstawie karty do czynnej służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Milczarek Kamila | Aktualne

Na jakich zasadach udzielać urlopu pracownikowi zatrudnionemu w zadaniowym czasie pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Na podstawie jakiej dokumentacji można użytkować maszynę drukarską sprowadzoną z Chin?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Majer Roman | Aktualne

W jakich warunkach można wykorzystywać maszynę do obróbki wibrościernej odlewów magnezowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Majer Roman | Aktualne

W jakim trybie niepubliczna szkoła podstawowa może zmienić swój rodzaj z ogólnodostępnej na specjalną?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

W jakim zakresie można odliczyć VAT od zakupu monocykla i motocykla?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

W jaki sposób należy obliczyć odprawę dla pracownika, który został powołany do służby wojskowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

W jaki sposób w JPK_VAT należy ewidencjonować korekty paragonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 30 września 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy budowa słupa końcowego pełniącego funkcję słupowej stacji transformatorowej wymaga zgłoszenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Chruszcz Adrian | Aktualne

Czy darowiznę można udokumentować umową ramową?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Czy decyzja rekultywacyjna może określać sposób rekultywacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Czy dzierżawa winna zostać wpisana jako obciążenie do księgi wieczystej danej nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy eksploatacja specjalistycznych urządzeń ciśnieniowych wymaga pisemnego zgłoszenia do UDT?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 września 2020 r., Łyjak Grzegorz | Aktualne