Czy decyzja na wyłączenie pozostaje nadal w mocy?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wiloch Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 18 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Właściciel nieruchomości otrzymał w roku 1994 decyzję Wójta Gminy zezwolenie na wyłączenie gruntów rolnych III klasy z produkcji rolniczej. Decyzja wydana została na podstawie ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U. z 1982 r. nr 11 poz. 79). W tym samym roku otrzymał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego. Do chwili obecnej budynek nie został wybudowany oraz nie wyłączono gruntu z produkcji. Właściciel wystąpił o wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jednakże otrzymał decyzję odmowną ze względu na brak możliwości zmiany przeznaczenia gruntu III klasy.

Czy decyzja na wyłączenie pozostaje nadal w mocy?

Artykuł 35 ust. 2 ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych wskazuje, że "Do spraw, w których wydano decyzję ostateczną o wyłączeniu z produkcji rolniczej gruntów rolnych klas I-III, a wyłączenie takie faktycznie jeszcze nie nastąpiło, stosuje się przepisy dotychczasowe."

Czy właściciel może dokonać wyłączenia i zgłosić zmianę użytkowania na B - grunty zabudowane?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX