Pytania i odpowiedzi

Na jakiej podstawie prawnej można przekazać dane pracownika CUW np. nr PESEL do szkół?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Co zrobić w przypadku, gdy przekroczone zostały ilości odpadów względem decyzji odpadowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Nieć Anna | Aktualne

Jak przeprowadzić księgowania w spółce z o.o. w związku z wypłatą zaliczki na dywidendę?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Gdzie w strukturze organizacyjnej umieścić pielęgniarkę specjalistę ds. epidemiologii?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Tymiński Radosław | Aktualne

Czy pielęgniarka zatrudniona na kontrakcie może sama sobie wystawić skierowanie na badania okresowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kociemba Alicja | Aktualne

W jaki sposób należy zaksięgować obrót prawami majątkowymi na giełdzie, dokonywany poprzez biuro maklerskie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Topulniak Michał | Nieaktualne

Czy budowa drogi leśnej o długości 2900 m wymaga uzyskania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Dziamski Łukasz | Aktualne

Od kiedy należy uwzględnić dochód z tytułu użytków rolnych w sprawie odpłatności za prywatne DPS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy gmina może kontrolować instalację komunalną w zakresie ewidencji odpadów, jeśli nie ma z nią umowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Czy ocena bieżąca może być ustalona na podstawie plusów i minusów wystawianych przez nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Barszczewska Bożena | Aktualne

Czy planowana inwestycja kwalifikuje się jako § 3 ust. 2 pkt 2 r.p.z.o.ś. w związku z § 3 ust. 1 pkt 30 r.p.z.o.ś.?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Tomaszkiewicz Joanna | Aktualne

Czy z dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownika należy pobrać składkę związkową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy darowizna lokali użytkowych podlega zwolnieniu z VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pożyczka między braćmi jest zwolniona z PCC w przypadku gdy jeden z nich jest pracodawcą drugiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

W jakiej formie gmina może przekazać wyposażenie na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Majchrzak Aneta | Aktualne

Czy pożyczka udzielona przez prokurenta (wspólnika) spółce z o.o. podlega PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy w przypadku kontraktu menedżerskiego jest potrzeba prowadzenia ewidencji godzin pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Czy wprowadzenie nieruchomości do spółki cywilnej małżonków skutkuje obowiązkiem zapłaty PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak jednostka powinna prowadzić ewidencję operacji kasowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Czy Ośrodek Pomocy Społecznej musi zapewnić wszystkie rodzaje specjalistycznych usług opiekuńczych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Matysik Barbara | Aktualne

Czy do wyliczenia proporcji w VAT powinno się brać pod uwagę sprzedaż niepodlegającą opodatkowaniu w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie dokumenty trzeba uzyskać, aby móc wywieźć odpad RDF do Niemiec?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Czy regulacje dotyczące naliczania dotacji określają limit przyjęć do szkoły?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Kiedy pracodawca ma podejmować czynności związane w postępowaniem wypadkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Łyjak Grzegorz | Nieaktualne

Czy fundacja powinna ująć leasing pod względem bilansowym w księgach rachunkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć umowę zawartą między gminą a deweloperem o przebudowę drogi osiedlowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy podatnik może wpłacić w grudniu ryczałt za cały rok najmu prywatnego mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Ilu pracowników może zatrudniać zegarmistrz, aby nie utracić prawa do karty podatkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy podatnikowi podatku rolnego przysługuje ulga inwestycyjna, gdy jest płatnikiem podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Różycki Karol | Aktualne

Czy pracodawca może wymagać od pracownika żeby pokrył część środków za szkolenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak należy postąpić, jeśli pracownikowi został wypłacony zasiłek chorobowy w kwocie wyższej niż należna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Kto może przejąć obowiązki związane z rozrachunkami zamykanej spółki komandytowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Czy spółka cywilna ma obowiązek przesłania sprawozdania finansowego do KAS?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Topulniak Michał | Aktualne

Na jakiej podstawie rozwiązać stosunek pracy z pracownikiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy jednostka może do wszystkich dokonywanych nabyć stosować 100% odliczeń VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy pracownik, który nie jest ojcem dziecka może skorzystać z urlopu ojcowskiego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Pietruszyńska Katarzyna | Aktualne

Kiedy decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej jest ostateczna?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Na jakim koncie należy ująć zwrot środków z UE, dokonywany przez państwową jednostkę budżetową?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Ostapowicz Ewa | Aktualne

Jak prawidłowo ustalić wynagrodzenie za urlop?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy organ ma pobrać odroczoną opłatę za brakujące drzewa?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Grecki Wojciech | Aktualne

Co uznajemy za główną konstrukcję nośną?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2021 r., Prochera Witold | Aktualne