Questions and answers

Czy nauczycielowi niepełnozatrudnionemu można przydzielić godziny ponadwymiarowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy organ administracji architektoniczno-budowlanej wydaje opinię o zgodności inwestycji z miejscowym planem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata | Aktualne

Czy organ ewidencjonujący może zobowiązać placówkę do zorganizowania szatni na WF dla uczniów obu płci?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Czy osoba duchowna, ksiądz lub siostra zakonna może otrzymać świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Czy osoba fizyczna nie będąca rolnikiem może nabyć grunt leśny powyżej 1 ha?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Okoń Michał | Aktualne

Czy podatnik może wprowadzić rower do działalności gospodarczej jako środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy pracownik na stanowisku pomocy nauczyciela w momencie pracy zdalnej klas 4-8 może wykonywać inne czynności?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Nieaktualne

Czy pracownikowi samorządowemu przysługuje dodatek specjalny za prowadzenie PKZP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Tomaszewska Barbara | Aktualne

Czy projekt techniczny należy przedłożyć do wniosku o pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kopytowska Maria | Aktualne

Czy przepisy regulują wymagania bhp w stosunku do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy przeprowadzenie postępowania przetargowego może być przedmiotem umowy o dzieło?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Wolski Mariusz | Nieaktualne

Czy przy dropshippingu można stosować zwolnienie podmiotowe w VAT i czy trzeba dokumentować sprzedaż na kasie?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Czy ryczałt wypłacony pracownikom w związku z pracą zdalną podlega opodatkowaniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Klemens Dominik | Aktualne

Czy spółka może wystawić oddzielną fakturę na poniesione koszty odprawy na rzecz kontrahenta z Australii?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Czy sprzedaż ciągnika przez jednostkę budżetową będzie opodatkowana?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy sprzedaż odpadów z owaty (watoliny) tapicerskiej podlega pod kod GTU_05?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy starosta może zarejestrować 55 sztuk pytonów królewskich jako hodowlę hobbystyczną?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Ćwiek Piotr | Aktualne

Czy udzielanie świadczenia medycznego może być nagrywane przez uczestnika lub inną osobę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Czy usługi nadzoru inwestorskiego podlegają oznaczeniu GTU?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w nowym PZP obligatoryjnie należy dołączyć projekt umowy do SWZ?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kałużna Milena | Aktualne

Czy w obwoźnym handlu żywnością należy stosować kasę rejestrującą on-line?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Czy zainstalowanie kotła na ekogroszek w budynku gospodarczym wymaga pozwolenia na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Pacholak Mariola | Aktualne

Czy z obywatelem Ukrainy można zawrzeć umowę na czas nieokreślony?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Podgórska-Rakiel Ewa | Aktualne

Do jakiego paragrafu należy zaklasyfikować zakup niezabudowanej działki?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Gdzie w BDO ewidencjonować odpady z opróżniania koszy ulicznych o kodzie 20 03 99?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Sosnowski Paweł | Aktualne

Ile dni urlopu będzie przysługiwało nauczycielowi za przepracowany okres w zastępstwie nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jaka jest kolejność wydawania decyzji w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Matysik Barbara | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować budowę silosów na zboże wraz z suszarnią?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Jaką stawkę VAT zastosować do usługi odbioru złomu i ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Burchard Tomasz | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować i czy ewidencjonować sprzedaż na kasie w przypadku sprzedaży płyt?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak ewidencjonować księgi handlowe między polską spółką z o.o. a jej polskim oddziałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Waślicki Tadeusz | Aktualne

Jakie pensum powinien mieć nauczyciel rehabilitant w zespole szkolno-przedszkolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jakie wydatki może sfinansować niepubliczny ośrodek rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczy z dotacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kucharski Dominik | Aktualne

Jakim dokumentem w ORW potwierdza się naukę każdego kolejnego roku szkolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Wrona Joanna | Aktualne

Jaki wzór powinno mieć wypowiedzenie umowy z nauczycielem, z którym będzie nawiązana nowa umowa?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak na gruncie VAT należy rozliczyć import usług zakupionych od irlandzkiej firmy z polskim NIP?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak należy doliczyć dodatkowe okresy zatrudnienia do stażu pracy nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Aktualne

Jak należy rozumieć ustalenie progów dokumentacyjnych odrębnie dla strony kosztowej i przychodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak należy zaksięgować przychód z tytułu nieodpłatnie otrzymanego materiału do produkcji?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy zorganizować zdalne spotkanie rady pedagogicznej w zespole szkół specjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Jak obliczyć kwotę ujętą na wczesne wspomaganie rozwoju w budżecie gminy na dany rok?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Jak opodatkować wynajem nieruchomości innemu przedsiębiorcy, celem zakwaterowania pracowników tego przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć pensum nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak rozliczać koszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak rozliczyć urlop wypoczynkowy nauczyciela zatrudnionego na zastępstwo?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Jak rozumieć przepisy dotyczące pierwszego zasiedlenia i rezygnacji ze zwolnienia przy sprzedaży nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak ustalić podstawę chorobowego podczas zawieszenia regulaminu wynagradzania?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

Jak ustalić podstawową kwotę dotacji jeżeli gmina utworzyła przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak w sposób prawidłowy rachunkowo zakończyć dokonywanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak wykazać noty kredytowe wystawione z datą przyszłą?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Jak wznowić budowę, jeśli inwestor wykonywał roboty po uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Bursztynowicz Michał | Aktualne

Jak zaksięgować kwotę udziałów w innej jednostce, przypisanych firmie na podstawie uchwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Kiedy powinno zostać wypłacone wynagrodzenie za godziny zrealizowane w ramach projektu unijnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 2 listopada 2020 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne