Questions and answers

Czy w przypadku butelek PET gminę można traktować jako nieprofesjonalnego zbierającego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Grzegrzółka Robert | Aktualne

Czy w przypadku podmiotów świadczących usługi prawne każda transakcja powinna być oznaczana kodem GTU_12?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy w przypadku zawieszenia umowy najmu szkoła powinna odprowadzać podatek od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Gąsiorek Piotr | Aktualne

Czy w umowie o pracę zawartej na zastępstwo można wpisać nazwisko nieobecnego pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

Czy w zaświadczeniu o zarobkach zasiłek rehabilitacyjny należy ująć jako wynagrodzenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Nowacka Izabela | Aktualne

Czy zagraniczna spółka matka może realizować płatności podatków w imieniu swojego polskiego oddziału?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Liżewski Sławomir | Aktualne

Czy zakup samochodu ciężarowego na Litwie należy oznaczyć w JPK w deklaracji po stronie sprzedaży i zakupów?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy zestawienie sprzedaży dla niepodatników z krajów UE powinno być oznaczone w JPK_V7 procedurą "EE"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Czy ZP-O SPZOZ ma obowiązek oznaczania kodem GTU_12 fakturowanego wynajmu pomieszczeń?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Do jakich usług należy stosować oznaczenie GTU 12?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jaka zmiana w realizacji zadania przez organizację pozarządową jest dopuszczalna?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Nagórek Marcin | Aktualne

Jaką przyjąć podstawę zasiłku chorobowego z umowy zlecenia w drugim miesiącu jej trwania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Jaką stawkę VAT powinna zastosować firma przy sprzedaży mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jakie faktury w JPK traktować jako dokumenty wewnętrzne?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jakie przepisy regulują ochronę przeciwpożarową kompleksów leśnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Oziemska Sara | Aktualne

Jakie są obowiązki kierownika apteki ogólnodostępnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kwiatkowska Monika | Nieaktualne

Jakie skutki dla odliczenia VAT ma wykup samochodu z leasingu, jeśli od razu nastąpi odsprzedaż tego auta wspólnikowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak należy ujmować w ewidencji księgowej pośrednika przychody z tytułu sprzedaży licencji na oprogramowanie?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

Jak należy wykazać w nowym JPK sprzedaż usług za granicę?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kowalski Artur | Aktualne

Jak należy wykazać w nowym JPK transakcję sprzedaży artykułów elektronicznych dla osoby fizycznej z Ukrainy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak opodatkować ryczałtem usługę naprawy komina polegającą na założeniu siatki zabezpieczającej na cegły?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kica Jolanta | Aktualne

Jak opodatkować świadczenie usług szkoleniowych dla unijnego przedsiębiorcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak oznaczyć w JPK VAT refakturę karnetu sportowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kłos Piotr | Aktualne

Jak poprawić błąd w PKPiR prowadzonej w systemie komputerowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak postąpić z paragonem, gdy nabywca prosi o korektę faktury z firmy na osobę fizyczną nieprowadzącą działalności?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT otrzymanie nagrody za uczestnictwo w programie lojalnościowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Jabłoński Mariusz | Aktualne

Jak rozliczyć zakup zegarków kolekcjonerskich przez polskiego podatnika od hiszpańskiej firmy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Andrzejowicz Marcin | Aktualne

Jak spółka powinna rozliczyć wykonanie pylonu na terenie firmy, z którą współpracuje?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak ująć w JPK_V7M paragon z NIP nabywcy, a następnie wystawioną do niego fakturę dla podmiotu gospodarczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak ująć w JPK_VAT korektę sprzedaży w związku z refundacją leków w aptece?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Jak wykazać zakup kodu dostępu od kontrahenta z Estonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Kiedy można przedłużyć okres stażu nauczycielowi?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia usługi bezumownego udostępnienia gruntu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kiedy usługa jest odrębną usługą budowlaną i kodu EE nie należy stosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Kto jest wytwórcą zakopanych odpadów niebezpiecznych- firma wykonawcza czy inwestor?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Majewski Grzegorz | Aktualne

Kto może odbierać odpady komunalne z miejsc obsługi podróżnych z tzw. MOP?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Rudnicka Anna | Aktualne

Która umowa w przypadku równoległego zatrudnienia nauczyciela stanowi o podstawowym zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Lesińska Joanna | Aktualne

Które transakcje w nowym JPK należy oznaczać kodem "TP"?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Na jakim koncie należy zaksięgować przychód z tytułu sprzedaży telefonu służbowego na rzecz pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Gientka Mikołaj | Aktualne

W jakiej wysokości przysługuje pracownicy zasiłek macierzyński?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kostrzewa Magdalena | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć wynagrodzenie nauczyciela, który jest dyrektorem i planuje urlop wypoczynkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

W jaki sposób należy wyłonić przedstawicieli pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Grzegorczyk Maja | Aktualne

W jaki sposób spółka powinna skorygować sprzedaż w pliku JPK?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Aktualne

W którym momencie powinny być ujęte w rejestrze VAT sprzedaży wystawione korekty sprzedaży?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Styczyński Rafał | Nieaktualne

Za jaki miesiąc wykazać dochód uzyskany z tytułu stażu z PUP finansowanego ze środków unijnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 listopada 2020 r., Sabuda Anna | Aktualne

Co pracownik powinien zrobić ze środkami ochrony indywidualnej po wykonaniu zadania opieki w domu podopiecznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Tomczyk Aleksandra | Aktualne

Czy biegły rewident za swoje usługi może wystawić fakturę ze spółki niewpisanej na listę firm audytorskich?

odpowiedź na pytanie udzielona 19 listopada 2020 r., Krywan Tomasz | Aktualne