Pytania i odpowiedzi

Czy starostwo może być organizatorem wycieczki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT pośrednictwo ubezpieczeniowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT wynajęcie żonie przez męża apartamentu w hotelu?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Siennicki Tomasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wysokości wynagrodzenia pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Szalak Michał | Aktualne

Kto pokrywa koszty wyjazdu uczniów na basen w czasie ferii zimowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Czy dyrektor jest w obowiązku potwierdzać realizację wycieczki szkolnej w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Drogosz Małgorzata | Aktualne

Kiedy można zaliczyć do stażu pracy okres pracy w gospodarstwie rolnym?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy przedsiębiorstwo w upadłości jest zobowiązane do płacenia podatku od osób prawnych?

odpowiedź na pytanie udzielona 14 marca 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Czy z ZFŚS można dofinansować turnus rehabilitacyjny dziecka pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy można sprzedać wierzytelności, które się już przedawniły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Do jakiej kategorii obiektów budowlanych należy zaliczyć budynek węzła cieplnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Jastrzębski Maciej | Nieaktualne

Na jakich zasadach należy usunąć dłużnika alimentacyjnego z Krajowego Rejestru Długów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy firma produkcyjna, która posiada transport wewnętrzny powinna sporządzić instrukcję transportu wewnętrznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 maja 2017 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Od kiedy przysługuje świadczenie pielęgnacyjne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Czy pracownik może świadczyć pracę od poniedziałku do piątku w wymiarze 7 godzin, a w soboty w wymiarze 5 godzin?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2013 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

Czy w jednym LO mogą funkcjonować jednocześnie oddziały pracujące w formie zaocznej i stacjonarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Gawroński Krzysztof | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi udzielenie przez spółkę z o.o. oprocentowanej pożyczki swoim udziałowcom?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Jak obecnie należy nazwać system czasu pracy dawniej zwany czterobrygadówką?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Czy podmioty prowadzące księgi rachunkowe mogą ewidencjonować koszty metodą kasową?

odpowiedź na pytanie udzielona 28 grudnia 2012 r., Woźniak Joanna | Aktualne

Czy koszt ubezpieczenia OC NZOZ stanowi koszt uzyskania przychodu oraz nieodpłatne świadczenie dla pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Czy osoba przebywająca na urlopie wychowawczym, otrzymująca zasiłek wychowawczy, może skorzystać z ulgi na dzieci?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Do którego roku zaliczyć wystawioną w lutym fakturę za premię przyznaną za rok ubiegły?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy komisja oświaty przy radzie gminy ma prawo kontrolować wydatkowanie funduszy z ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jaką stawką VAT opodatkować sprzedaż półtusz wieprzowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Chabasińska Dorota | Nieaktualne

Czy można przedłużyć dyżur wychowawcy w MOS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Czy pracownikowi administracji przysługuje dodatkowe wynagrodzenie roczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób obciążyć kosztami dłużnika?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Nieaktualne

Czy nieodpłatne przekazanie nagród rzeczowych w ramach zorganizowanej akcji promocyjnej podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jaka stawka VAT obowiązuje na mączkę drobiową stabilizowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

Jakie dokumenty będą potwierdzać prawo do odliczenia VAT od paliwa przy samochodach ciężarowych od stycznia 2011 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy na gruncie VAT potraktować usługę wykonaną w Polsce przez podatnika na rzecz oddziału PAN we Francji?

odpowiedź na pytanie udzielona 9 listopada 2015 r., Różycki Karol | Aktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi pośrednictwa w sprzedaży pamiątkowych monet?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy sprzedaż przez spółkę gruntu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jak należy opodatkować sprzedaż (wydawanie zamiast reszty) dukatów zakupionych z Mennicy Państwowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jaką stawkę zastosować do sprzedaży produktu DDGS?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować usługę osuszania budynków mieszkalnych zalanych podczas powodzi?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować na usługowe wykonanie selekcji zboża?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Z jaką stawką VAT podatnik powinien wystawiać fakturę za wynajem mieszkania firmie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Czy dopuszczalne jest refakturowanie usług dostawy energii elektrycznej za okres dwóch lat wstecz?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

W którym miesiącu powstanie obowiązek podatkowy dotyczący faktury korygującej na minus

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Pajor Łukasz | Nieaktualne

Jaką stawkę należy zastosować do usługi prasowania słomy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy podatnik poprawnie wystawia spółce cypryjskiej faktury bez podatku VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć na gruncie VAT zakup roszczeń odszkodowawczych w celu ich dalszego dochodzenia we własnym zakresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jaką stawką VAT należy opodatkować najem budynku, w którym jest prowadzone przedszkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć nabycie towarów od firmy holenderskiej, dostarczonych z Hongkongu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 marca 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne