Pytania i odpowiedzi

Jak prawidłowo poinformować pracowników o obowiązującej dobowej normie czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy po likwidacji towar objęty remanentem likwidacyjnym podatnik może sprzedać np. na targu?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak rozliczyć różnice kursowe w stosunku do otrzymanej zaliczki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy faktury korygujące dotyczące roku 2010, wystawione w lutym 2011 r., powinny być księgowane w dacie ich wystawienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak prawidłowo dokonać przepisania działów specjalnych produkcji rolnej z męża na żonę dla potrzeb VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Aktualne

W jaki sposób wprowadzić do PKPiR transakcję dokonaną w grudniu 2010 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Co z nierozliczoną dotacją dotyczącą środków trwałych, które zostały przekwalifikowane na inwestycje?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Czy jedna szkoła może prowadzić ZFŚS dla nauczycieli emerytów z całej gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy na uczniach technikum, odbywających praktykę w zakładach pracy, ciąży odpowiedzialność materialna?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Kto może korzystać z basenu, funkcjonującego przy szkole?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Brzezińska Alicja | Aktualne

Czy należy zaprzestać amortyzację nieużywanego środka trwałego, który oczekuje na sprzedaż?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2016 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaka jest różnica między kontraktem menadżerskim a umową o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy zmiana stawek amortyzacji może być przeprowadzona w trakcie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Jak rozliczyć dywidendy otrzymane od spółki polskiej i belgijskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi przesunięcie towarów między spółką a oddziałem?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zbycie samochodu przez wspólnika spółki cywilnej na rzecz spółki?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Jak należy postąpić w przypadku zaginięcia oryginalnej karty szkolenia wstępnego i instruktażu stanowiskowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Nieaktualne

Czy dochód ze sprzedaży samochodu należy dodać do pozostałych dochodów uzyskanych w danym roku podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 23 października 2015 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy ubezpieczenie na życie pracowników firmy opłacane przez pracodawcę jest przychodem pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 20 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy zakup biletów do teatru dla kontrahentów stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Klimek Krzysztof | Aktualne

Jak dla celów podatku dochodowego od osób prawnych kwalifikować zakup i odsprzedaż refakturowanych usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można potrącić wierzytelność nieprzedawnioną z wierzytelnością przedawnioną?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy nauczyciel, który podjął studia podyplomowe ma uprawnienia do urlopu szkoleniowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Przez jaki okres od wprowadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właściciel jest zobowiązany do zapłaty renty planistycznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Nieaktualne

Czy diety wypłacane kierowcy transportu międzynarodowego podlegają odliczeniu od dochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jakiej ochronie prze potrąceniami podlega wynagrodzenia przysługujące za okresy dłuższe niż 1 miesiąc?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Masłowski Jarosław | Nieaktualne

Na jakich kontach powinnam zaksięgować podatek odroczony?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Pawliszyn Piotr | Aktualne

Jak rozliczyć kredyt inwestycyjny, który sfinansował nabycie gruntu z budynkiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Jurek Marek | Aktualne

Jak rozliczyć VAT z tytułu realizacji usługi organizacji imprezy jubileuszowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie działania pracodawcy naruszają przepisy o równym traktowaniu w zatrudnieniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Sieńko Agnieszka | Nieaktualne

Czy pracownikowi administracji należy się dodatek za wysługę lat?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT należy zastosować dla usługi montażu okien świadczonej na rzecz wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Zaniewicz Edyta | Nieaktualne

Co to jest notarialne poddanie sie egzekucji - na czym to polega?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Habryn-Chojnacka Ewa | Aktualne

Jaka jest stawka amortyzacyjna w podatku dochodowym od osób fizycznych dla płyty obornikowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy mamy obowiązek tworzyć rezerwy na świadczenia emerytalne, na nagrody itp.?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak rozliczyć koszt zakupu naklejek dotyczących budowanego centrum handlowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 18 marca 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy okres urlopu bezpłatnego nauczyciela można zaliczyć do stażu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Czy drabinka włazowa do przepompowni ścieków powinna być wyposażona w osłonkę zabezpieczającą?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

Czy mąż powinien wystawić fakturę dla firmy żony na sprzedaż swojej części nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 17 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne