Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W drodze decyzji ZRID, wydanej w trybie specustawy drogowej, została wydzielona działka drogowa, na której wykonano drogę. W ewidencji nastąpiła zmiana użytku na drogowy, działka znajduje się w zarządzie zarządu dróg. Na tej działce wciąż obowiązuje jednak uchwalony przed wydaniem decyzji ZRID miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z którym działka ta została przeznaczona pod las. W chwili obecnej nastąpiła konieczność przebudowy przedmiotowej drogi poprzez wykonanie w granicach ww. wydzielonej wcześniej decyzją ZRID działki drogowej pasa do skrętu w prawo. Wystąpiliśmy do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na przebudowę drogi, jednakże otrzymaliśmy decyzję odmowną, ponieważ przebudowa jest niezgodna z mpzp, który przewiduje w tym miejscu las. W naszej ocenie już sama decyzja ZRID, zmiana użytku na drogowy oraz fakt, że działka ta jest w naszym zarządzie niejako wyłącza obowiązywanie mpzp w jej granicach i w związku z tym mamy prawo uzyskać decyzję o pozwoleniu na przebudowę drogi.

Czy decyzja odmowna została wydana zasadnie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?