Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Zamajtys Krzysztof
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Zakład pracy zakupił agregat gaśniczy, który przeszedł badanie odbiorcze UDT, jest również poddawany okresowym badaniom zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 9.07.2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych. Czy oprócz tych badań konieczne jest poddawanie agregatu przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, o których mowa w rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7.06.2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 109, poz. 719) prowadzonym przez konserwatora (strażaka) jak w przypadku gaśnic? Czy taka osoba powinna posiadać dodatkowe kwalifikacje?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację