Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Analiza pozwolenia zintegrowanego nie wykazała istotnych zmian w instalacji, które wymagałyby zmiany pozwolenia zintegrowanego. Jednakże pozwolenie wydawane było w 2006 r. i po zmianie przepisów pozwolenie nie zawiera pewnych elementów, które obecnie powinno zawierać. Jest to np. skład chemiczny i właściwości wytwarzanych odpadów, czy sposób zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko (informacje mało istotne biorąc pod uwagę inne wymagania). Czy wobec niezgodności pozwolenia z obecnie obowiązującymi przepisami należy wezwać prowadzącego instalację do zmiany pozwolenia w trybie art. 216 ust. 3 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację