Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skibińska Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy szkolenie jest podróżą służbową?

Pracownik wystąpił do pracodawcy o możliwość uczestnictwa w szkoleniu z jednoczesną prośbą o jego sfinansowanie. Pracodawca wyraził zgodę na pokrycie kosztów szkolenia, jak również kosztów biletu lotniczego oraz hotelu i wyżywienia podczas 3-dniowego szkolenia organizowanego za granicą. Z pracownikiem została podpisana umowa szkoleniowa zobowiązująca go do zwrotu całkowitych kosztów szkolenia, jeśli odejdzie z firmy przed upływem 2 lat od zakończenia szkolenia. Zgodnie z definicją prawną podróży służbowej, w rozumieniu art. 775 § 1 Kodeksu pracy, wyjazd w celu podnoszenia kwalifikacji nie może być potraktowany jako delegacja służbowa.

W związku z tym, że to pracownik wystąpił z inicjatywą szkolenia i bierze w nim udział dobrowolnie, czy pracodawca może rozliczyć koszty biletu hotelu i wyżywienia w ramach podroży służbowej, skoro podróż służbowa jest poleceniem pracodawcy (a pracownik bierze udział w szkoleniu dobrowolnie i nie wykonuje zadań służbowych) i jednocześnie zgodnie z umową szkoleniową, jeśli pracownik odejdzie z firmy przed upływem 3-lat będzie zobligowany do zwrotu nie tylko kosztów szkolenia, ale również biletu lotniczego, hotelu i wyżywienia?

Czy jeśli pracodawca wypłaci diety, to może potem żądać ich zwrotu?

Jak należy potraktować koszty związane z zagraniczną podróżą na szkolenie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?