Pytania i odpowiedzi

Kiedy ująć koszty dzierżawy gruntów, na których stoją maszty?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy zasypanie zbiornika bezodpływowego ziemią można potraktować jako rozbiórkę obiektu?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., CIC Kancelaria | Nieaktualne

Czy odsetki zapłacone przez instytucję kultury za nieterminowe płacenie faktur są kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Kowalski Artur | Nieaktualne

Czy za rok, w którym spółka powstała, powinna ona sporządzić sprawozdanie finansowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić pracownikowi dodatek za przepracowane 10 godzin w dniu wolnym od pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Kiedy można zwolnić pracownika z przyczyn ekonomicznych dotyczących pracodawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Sieńko Agnieszka | Aktualne

Jak ująć w bilansie podatek naliczony do odliczenia w następnym okresie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Czy osoba z zewnątrz zajmująca się wdrażaniem systemu ISO, może to wykonywać w ramach umowy zlecenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 marca 2011 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Czy ustawa o emeryturach pomostowych przewiduje wykonywanie pracy w warunkach szczególnych przez zleceniobiorców?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Po jakim kursie przeliczyć przychód z tytułu rozliczenia faktur, które nie zostały opłacone?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Kto może dokonać okresowego przeglądu sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Majer Roman | Aktualne

Czy dodatek spisowy podlega składkom na ubezpieczenia społeczne?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Kostrzewa Piotr | Nieaktualne

Jak prawidłowo obliczyć wymiar urlopu pracownika?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Zawadzka-Filipczyk Paulina | Aktualne

Czy w trakcie roku obrotowego można wyceniać roboty w toku (budowlane) z zyskiem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Gos Waldemar | Aktualne

Jaki kod odpadów będzie właściwy dla puszek aluminiowych po napojach oraz butelek plastikowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 16 stycznia 2015 r., Nieć Anna | Nieaktualne

Jak prawidłowo ustalić właściwość miejscową organu w przypadku podejmowania działań wobec dłużnika alimentacyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Aktualne

Jak należy poinformować dłużnika alimentacyjnego, że zaległości zostały spłacone?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Mazurkiewicz Bartlomiej | Nieaktualne

Co należy wymienić w pkt 20 protokołu postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Banasik Paweł | Nieaktualne

Czy może nastąpić powrót dziecka do rodziny naturalnej bez wydania postanowienia przez sąd?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Sierpowska Iwona | Nieaktualne

W jaki sposób są obliczane przychody powodujące ograniczenie wypłaty emerytury?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Kostrzewa Piotr | Aktualne

Czy zaświadczenie o pobycie w szpitalu jest dokumentem umożliwiającym naliczenie zasiłku chorobowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Czy możliwa jest kompensata zaliczki w spółce z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy konieczne jest ogłoszenie konkursu na stanowisko inspektora ds. bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Ile egzemplarzy protokołu powypadkowego powinien sporządzić zespół powypadkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Czy leasing finansowy na środki trwałe będzie kosztem kwalifikowanym do ulgi w podatku dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy odpis aktualizujący na należność przeterminowaną staje się kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy firma windykacyjna ma prawo wpisać dłużnika do Krajowego Rejestru Długów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Król Arkadiusz | Aktualne

Czy komornik może zająć należności, które są przedmiotem umowy faktoringu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Pluta Krzysztof | Aktualne

Czy za podróż służbową kilku pracowników spółki można sporządzić jedno rozliczenie?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób pracodawca może zmienić pracownikowi stanowisko z kierowniczego na szeregowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Dzienisiuk Dorota | Aktualne

Kto może reprezentować pracowników podczas konsultacji prowadzonych z pracodawcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Czy koszt wydawania gazetki firmowej stanowi koszt podatkowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak zaksięgować wynagrodzenie należne płatnikowi od wypłaconych świadczeń na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

W jaki sposób należy rozliczyć nakłady poniesione na modernizację 35% wartości początkowej budynku?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

W jakiej wysokości nauczyciel powinien korzystać ze świadczeń ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Pater Łukasz | Aktualne

Czy pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę do 31 grudnia 2015 r.?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Siwińska Magdalena | Aktualne

Kiedy pracodawca ma obowiązek wypłacić odprawę?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Kiedy podatnik może zaliczyć w koszty podatkowe niespłacone należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W którym urzędzie skarbowym podatnik powinien się rozliczyć z tytułu najmu prywatnego mieszkania?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy kwota wpisowego, wpłacona przez członka spółdzielni, jest przychodem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Kowalski Artur | Aktualne

Czy zakupione przez rozpoczęciem działalności gospodarczej towary można ująć w remanencie początkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy można odliczyć VAT z faktury za organizację konferencji?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy pożyczka udzielona właścicielowi spółki, mającemu siedzibę w Holandii, podlega opodatkowaniu PCC?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Kiedy dochodzi do dyskryminacji pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Masłowski Jarosław | Aktualne

Jaką stawką należy opodatkować sprzedaż drzwi z montażem?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jak zaksięgować fakturę dokumentującą wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Jak powinna wyglądać kompensata jeżeli rozrachunki dokonywane są zarówno w euro i w złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak prawidłowo przeprowadzić likwidację stanowiska urzędniczego?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

Jak ustalić miejsce opodatkowania międzynarodowego transportu towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 lutego 2012 r., Styczyński Rafał | Aktualne

Czy podatnik ma prawo do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wykazany na fakturach zakupów paliwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak należy ująć w księgach handlowych fakturę za zakup samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 15 marca 2011 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne