Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Szczupaczyński-Dotryw Tadeusz
Odpowiedzi udzielono: 5 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W wyniku złożenia w 2017 r. prze spółkę pisma do ZUS w sprawie zbadania prawidłowości zgłoszenia zleceniobiorcy do ubezpieczeń społecznych w 2016 r., spółka otrzymała odpowiedź, że zleceniobiorca powinien być zgłoszony do ubezpieczeń społecznych. Spółka zgłosiła zleceniobiorcę wyłącznie do ubezpieczenia zdrowotnego. W umowie zlecenia, zawartej ze zleceniobiorcą została określona kwota netto jaką powinien otrzymać. W wyniku korekt deklaracji ZUS powstała niedopłata składek na ubezpieczenie społeczne za byłego zleceniobiorcę oraz nadpłata składki zdrowotnej. W PIT-11 za 2016 r. została wykazana niższa kwota przychodu, wyższe koszty uzyskania przychodu, wyższy podatek dochodowy oraz wyższa składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona od podatku. Dla zobrazowania sytuacji posłużę się przykładem liczbowym: w umowie zlecenia określono kwotę netto w wysokości 525,28 zł, w PIT-11 wykazano przychód w wysokości 623,38 zł, koszty uzyskania przychodu w wysokości 124,68 zł, podatek dochodowy w wysokości 42,00 zł oraz składkę na ubezpieczenie zdrowotne 48,31 zł. Prawidłowe wyliczenia to przychód 701,25 zł, koszty 124,46 zł, podatek dochodowy 41,00 zł, składka na ubezpieczenie społeczne 78,96 zł, składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczona od podatku 48,23 zł. Jak należy postąpić w tym przypadku oraz jakie dokumenty powinien sporządzić zleceniodawca dla zleceniobiorcy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację