Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Bochenek Michał
Odpowiedzi udzielono: 2 czerwca 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Klientka (21 lat) pobiera świadczenie z funduszu alimentacyjnego w wysokości 500,00 zł miesięcznie (od 1.10.2014 r. na podstawie zaświadczeń z sądu okręgowego), w dniu 14.04.2017 r. ośrodek powziął informację od matki klientki, iż otrzymała ona alimenty z instytucji czeskiej (dłużnik alimentacyjny to obywatel Wietnamu). Po dwukrotnym wezwaniu przez ośrodek pomocy społecznej w dniu 17.05.2017 r. klientka dostarczyła odcinek z banku - szczegóły operacji zagranicznej potwierdzający wysokość otrzymanych alimentów (jest kwota 5.532,25 zł otrzymana w dniu 31.03.2017 r.) i wyjaśnienia na piśmie, iż otrzymane od ojca alimenty zarachowała na poczet zaległych alimentów za okres kiedy nie pobierała świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W dniu 23.05.2017 r. ośrodek wszczął postępowanie w sprawie ustalenia, iż świadczenie z funduszu alimentacyjnego za okres od kwietnia 2016 r. do marca 2017 r. w kwocie 5.532,25 zł jest świadczeniem nienależnie pobranym i o zobowiązaniu do zwrotu świadczenia wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

Czy organ powinien wydać dwie decyzje o ustaleniu i o zwrocie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego (kwota 5.532,25 zł obejmuje dwa okresy zasiłkowe tj. 2015/2016 i 2016/2017 i w oprogramowaniu do obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy zrobić dwie decyzje), czy wydać jedną decyzję, w której zacytujemy w sentencji postanawiam decyzje z okresu zasiłkowego 2015/2016 i 2016/2017?

Czy jeśli klientka nie dokona zwrotu powyższej kwoty z ustawowymi odsetkami za opóźnienie to należy wydać kolejną decyzję o potrąceniu z bieżąco wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego czy nie wydawać decyzji i potrącać z bieżących wypłat?

Czy poinformować ją o tym fakcie?

Co w przypadku, gdy nie będzie już z czego potrącać bo klientka nie będzie pobierać funduszu alimentacyjnego to wówczas wystawić upomnienie a następnie tytuł wykonawczy?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?