Questions and answers

Jak należy rozliczyć czas pracy kierowców zatrudnionych w Staży Granicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Suchanowska Joanna | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy zaewidencjonować naliczenie odsetek od nieterminowo wpłaconych należności?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Niemiec Renata | Nieaktualne

Czy organ gminy postąpił prawidłowo zmieniając adresata decyzji o warunkach zabudowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Kawecka Anna | Nieaktualne

Czy dodatkowe wynagrodzenie radcy prawnego z tytułu zastępstwa sądowego wliczamy do podstawy trzynastki?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Culepa Michał | Aktualne

Jakie skutki podatkowe w podatku VAT wystąpią w przypadku połączenie się dwóch spółek z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Gdzie powinien zapłacić podatek dochodowy obywatel Niemiec, który założył działalność gospodarczą w Polsce?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy osoba dzierżawiąca od szkoły nieruchomość gruntową jest z tego tytułu podatnikiem podatku od nieruchomości?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 czerwca 2012 r., Nawrot Rafał Aleksander | Nieaktualne

Kiedy powstaje przychód w przypadku wynajmu lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jak ująć w kosztach zapłatę składki za ubezpieczenie inwestycji?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy można odliczyć od dochodu darowiznę na rzecz urzędu gminy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Aktualne

Czy przesunięcie terminu spłaty pożyczki przez spółkę powoduje powstanie u niej przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy otrzymane a następnie wypłacone odszkodowanie jest odpowiednio przychodem i kosztem podatkowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaką stawką należy amortyzować maszynę do przeładunku towarów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Brzeziński Artur | Nieaktualne

Jak należy rozliczyć na koniec roku nadwyżkę wynikającą z nieotrzymania faktury od dostawcy?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Michalska Iwona | Aktualne

Jak w księgach rachunkowych ująć zwrot odzieży bez paragonu?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy zgodnie z art. 21 u.o.r. można nie podpisywać faktur sprzedaży wyrobów?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Michalak Marcin | Nieaktualne

Jak należy wycenić używany komputer przekazany nieodpłatnie protokołem na rzecz straży pożarnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować fakturę, na której kwota do zapłaty wynosi zero?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Gdzie należy płacić podatek od wynagrodzenia pracowników oddelegowanych do pracy w Niemczech?

odpowiedź na pytanie udzielona 8 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Czy na czas przerwy świątecznej należy rozwiązać umowę z pracownikiem zastępcą?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Handzlik Marta | Nieaktualne

Ile wynosi staż pracy nauczycielki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Kosiarz Agnieszka | Aktualne

Czy dużą suszarnię komorową należy traktować jako budynek czy jako budowlę?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Jastrzębski Maciej | Aktualne

Jaki jest aktualny przedmiotowy program nauczania w zawodzie technik informatyk?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Lodziński Krzysztof | Aktualne

Czy indywidualne sesje coachingowe można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Jastrząb Marta | Aktualne

Jakie normy czasu pracy obowiązują bezrobotnego odbywającego staż?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

Jak wykazać w CIT-8 przychody i koszty wspólnoty mieszkaniowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy wartość ulepszeń budynku - obcego środka trwałego, ujmuje się na koncie 010 Środki trwałe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy w przypadku udzielenia pomocy emerytom z ZFŚS istnieje konieczność odprowadzenia podatku?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Pater Łukasz | Nieaktualne

Jak prawidłowo należy wydać decyzję w sprawie przyznania stypendium?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

W jaki sposób prawidłowo zaewidencjonować w PKPiR uzyskanie przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaki NIP powinien podać na fakturze zagraniczny kontrahent, zarejestrowany w Polsce jako podatnik VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy wynagrodzenie z tytułu cesji umowy leasingu stanowi przychód z praw majątkowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak dokonać wyceny kontraktów długoterminowych wg stopnia zaawansowania na koniec marca?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Czy udzielony pracownikom sklepów ryczałt na sprzątanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy z chwilą rozwodu małżonkowie tracą prawo do ulgi odsetkowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki kurs wg u.o.r. powinien być zastosowany przy wprowadzeniu towaru na skład celny?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jakie zapisy są dopuszczalne w regulaminie ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Siwonia Anna | Nieaktualne

Czy sprzęt nagłaśniający można przyjąć na stan środków trwałych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak zaksięgować zakup samochodu osobowego o wartości 60.000 zł brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak rozliczyć umowę zlecenia, z której nie wynika kwota brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

W jaki sposób zaksięgować w PKPiR przychód w przypadku handlu doładowaniami do telefonów?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Czy nabycie przez osobę fizyczną części ciągnikowych na kwotę 1100 zł należy opodatkować podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Jak transakcję sprzedaży z kontrahentem zagranicznym ująć w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak zaksięgować nabycie i późniejsze odpłatne wydanie bonów towarowych naszym klientom?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy fakt złożenia zawiadomienia o zmianie miejsca zamieszkania po faktycznej zmianie ma wpływ na rozliczenia podatkowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

W jaki sposób należy ująć w księgach rachunkowych otrzymanie darów, które następnie zostaną sprzedane w prowadzonym sklepie?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Jak rozliczyć wydatki związane z organizacją bankietu z okazji jubileuszu biblioteki?

odpowiedź na pytanie udzielona 7 kwietnia 2011 r., Niziołek-Duda Kamila | Aktualne