Questions and answers

Czy podatnik ma prawo do zastosowania stawki 0% dla świadczonej przez siebie usługi spedycji międzynarodowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Gawlas Daniel | Aktualne

Jak rozliczyć usługę wynajmu personelu od firmy rumuńskiej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 czerwca 2012 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy opodatkowaniu VAT podlega sprzedaż działek budowlanych, które wcześniej stanowiły część gospodarstwa rolnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy za wykonanie usługi dla klienta z Niemiec stowarzyszenie taksówkarzy powinno wystawić fakturę w euro?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy możliwym jest przeniesienie na najemcę kosztów gazu i energii elektrycznej na podstawie wystawionej faktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować w przypadku sprzedaży okien z montażem do budynku sklasyfikowanego wg PKOB jako 111?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jaką stawką VAT opodatkować usługi remontowo-budowlane w budynku szkoły publicznej?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie warunki musimy spełnić, aby wziąć w leasing samochód?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Co to jest "błąd mniejszej wagi" na fakturze VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jaki jest właściwy moment rozliczania podatku z wystawianych refaktur za media?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Kto amortyzuje przedmiot leasingu tenencyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 12 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy kierowcy przyjętemu na okres zastępstwa przysługuje odzież robocza?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Ambroziewicz Maciej | Aktualne

Jak prawidłowo wyliczyć wynagrodzenie chorobowe?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Kozłowska Małgorzata | Aktualne

Jak należy opodatkować odsetki od nieterminowej wypłaty dywidendy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Domański Zbigniew | Nieaktualne

Czy nauczycielowi należy się odprawa w sytuacji likwidacji placówki?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Lisowski Krzysztof | Aktualne

Jak gmina powinna traktować zakup nieruchomości gruntowej w zamian za długi?

odpowiedź na pytanie udzielona 29 maja 2013 r., Błaszko Adam | Aktualne

Jakie dokumenty powinien posiadać inwestor przy przekazywaniu placu zabaw do użytkowania?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Mazurkiewicz Jakub | Aktualne

W jakim paragrafie zaksięgować opłatę wpisową za stoisko na targach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Niemiec Renata | Aktualne

Jak dla potrzeb wypełnienia druku Rp-7 traktować wynagrodzenie za czas urlopu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Czy pracodawca ma obowiązek informowania ZUS o zatrudnieniu rencisty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Grzelińska Joanna | Aktualne

Jaki numer PKD odpowiada działalności prowadzonej w zakresie akupunktury?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne

Jak amortyzować nabyte od zagranicznego udziałowca samochody używane?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy przedawnione zobowiązania względem pracowników oraz dostawców są kosztem uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 10 maja 2017 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Ile dni dodatkowego urlopu wypoczynkowego należy się pracownicy za trzy miesiące pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Handzlik Marta | Aktualne

Jak zaksięgować sprzedaż samochodu wykupionego z leasingu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Na kogo można wystawić tytuły wykonawcze?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Kawecka Anna | Aktualne

Jak należy rozliczać pracownika, który w ramach zadania służbowego, codziennie dojeżdża do pracy do innego miasta?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy VAT nieodliczony w związku z przekroczeniem terminu płatności stanowi koszt uzyskania przychodów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy koszty remontów oraz podatek od nieruchomości podlega odliczeniu od dochodu z najmu, opodatkowanego 18% podatkiem dochodowym?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

W jaki sposób należy interpretować zapis art. 8 ust. 1. ustawy o społecznej inspekcji pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Kiedy powstanie przychód w przypadku usług wykonanych w grudniu?

odpowiedź na pytanie udzielona 31 grudnia 2012 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Jak ewidencjonować koszty wydruku katalogów?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Jak zaksięgować ujawnienie środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Mikulska Dorota | Aktualne

Czy w celu stosowania pracy przez 7 dni w tygodniu konieczna jest zmiana regulaminu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

Na jakim koncie: Usługi obce czy Pozostałe koszty należy zaksięgować udział w targach?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Tomczyk Edward | Aktualne

Czy fakturę wewnętrzną z tytułu WNT należy obliczyć od kwoty brutto?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Gawlas Daniel | Nieaktualne

W jaki sposób osoba wynajmująca nieruchomość powinna rozliczyć się z podatku dochodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Aktualne

Czy samo wystąpienie o NIP-UE zrodzi obowiązek podatkowy w VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jakie zapisy powinny być zawarte w Regulaminie wynagradzania pracowników samorządowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Piszko Agata | Nieaktualne

Czy nauczycielowi uczącemu na 3/18 etatu można udzielić pożyczki remontowej z ZFŚS proporcjonalnie do zatrudnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Sender Magdalena | Nieaktualne

Czy podatek od przychodów sfinansowanych ze środków ZFŚS może być sfinansowany z tego funduszu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Czy wartość sprzedaży jednostek funduszu inwestycyjnego stanowi dochód wspólników spółki jawnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy otrzymaną dotację należy zaliczyć do wpływów działalności operacyjnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 13 kwietnia 2015 r., Gos Waldemar | Nieaktualne

Czy przekazanie nieużytecznych urządzeń do unieszkodliwienia spowoduje powstanie obowiązku podatkowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Z jaką datą należy zaksięgować korektę rachunku z tytułu zawyżonej kwoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Niedźwiedzka Małgorzata | Nieaktualne

Kiedy powinniśmy przyjąć maszynę leasingowaną na środki trwałe i jaki kurs zastosować?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Michalak Marcin | Aktualne

Co stanowi koszt uzyskania sprzedanych udziałów spółki z.o.o. i jak go ustalić?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jak prawidłowo powinien rozliczyć się podatnik osiągający dochody z pracy najemnej z Francji i Finlandii?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Klimek Krzysztof | Nieaktualne

Jakie skutki podatkowe rodzi zwolnienie wynajmującego lokal z czynszu w zamian za wyremontowanie lokalu?

odpowiedź na pytanie udzielona 11 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Aktualne