Questions and answers

Jak powinniśmy zaksięgować fakturę za usługę nabytą na Słowacji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 sierpnia 2011 r., Pawliszyn Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć transakcję nabycia samochodu używanego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy należy naliczać składki ZUS od dodatku stałego i funkcyjnego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Culepa Michał | Nieaktualne

Jak zaksięgować koszty i przychody usług długoterminowych na przełomie roku?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Kto jest upoważniony do sprawowania nadzoru nad uczniami w szkole w sobotę?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Brzezińska Alicja | Nieaktualne

W jaki sposób odwołać przewodniczącego rady pracowników?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Latos - Miłkowska Monika | Aktualne

W jaki sposób należy dokonać potrącenia z dodatkowego wynagrodzenia rocznego?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Jak rozliczyć bieżące wydatki dotyczące inwestycji długoterminowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne

Jak należy zaksięgować fakturę korygującą wystawioną w styczniu do faktury z grudnia poprzedniego roku z tytułu zmiany ceny?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy pożyczkobiorca powinien wystawić funduszowi fakturę VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

W jaki sposób podatnik dokonujący spisu z natury powinien wycenić wybudowany przez siebie pawilon handlowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy spółdzielnia będzie mogła odliczyć VAT przy zakupie w komisie samochodu?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy przekazanie samochodu podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jakie obowiązki w VAT ciążą na firmie w związku z świadczeniem przez nią podwykonawstwa usług budowlanych w Estonii?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

W jaki sposób dokumentować zaliczki otrzymane z tytułu usług turystycznych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Jaką stawką powinna być opodatkowana usługa przepakowywania towaru?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak należy ujmować w księgach rachunkowych opcje?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Turzyński Mikołaj | Aktualne

Na jakie konto odnosi się skutki przeszacowania aktywów finansowych?

odpowiedź na pytanie udzielona 6 kwietnia 2011 r., Klimczak Katarzyna | Aktualne

Czy zarządzanie zespołem ludzkim należy traktować, jako zatrudnienie w oparciu o kontrakt menedżerski?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy przy podziale nieruchomości istnieje obowiązek wydzielenia układu komunikacyjnego, który wyznacza plan miejscowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Niewińska - Struszyńska Maria Magdalena | Aktualne

Czy opłacanie kosztów kursu dla dyrektora na członka rady nadzorczej jest kosztem uzyskania przychodów w spółce?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy kupując używaną kserokopiarkę od podmiotu skupującego urządzenia poleasingowe należy wymagać deklaracji zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Kościukiewicz Kazimierz | Aktualne

W jaki sposób utworzyć w spółce jawnej kapitał rezerwowy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Gawron Jacek | Aktualne

Czy sprzedaż i odsprzedaż kart postojowych w strefie płatnego parkowania podlega opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy gmina może zawrzeć umowę sprzedaży z osobą, która ponad 5 lat temu wygrała przetarg za kwotę wylicytowaną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Soszyńska - Purtak Paulina | Aktualne

Czy osoba współpracująca z pracodawcą powinna przechodzić szkolenia bhp?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Szymański Kamil | Aktualne

Kiedy należy dostarczyć deklarację zgodności?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Zamajtys Krzysztof | Aktualne

Czy sprzedaż kotłowni będzie podlegać opodatkowaniu VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Jak opodatkować odpłatne zbycie nieruchomości otrzymanej w drodze darowizny?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Nawrot Rafał Aleksander | Aktualne

Jak opodatkować mieszkanie wynajęte na prowadzenie działalności gospodarczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Aktualne

Czy Portugalczyk pracujący w Polsce przez dwa miesiące w 2010 r. powinien się rozliczyć z podatku na PIT-37?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Kowalski Radosław | Nieaktualne

Czy dodatkowa przerwa w pracy powinna być wliczana do czasu pracy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Suchanowska Joanna | Aktualne

W którym momencie powstaje obowiązek podatkowy w przypadku zawarcia ustnej umowy na jednorazowy wywóz odpadów?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Czy gmina ma prawo do odliczenia VAT przy zakupie kasy fiskalnej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Kamiński Krzysztof | Nieaktualne

Jak ujmować w bilansie koszty zużytych części wydanych z magazynu w 2010 r. na rzecz jeszcze nieskończonych w 2010 r. usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Aktualne

Jak rozliczyć VAT w Polsce z tytułu zakupu samochodu ciężarowego od kontrahenta z Łotwy?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Aktualne

Czy JST może odliczyć VAT od aportu wniesionego do spółki z o.o.?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Bartosiewicz Adam | Nieaktualne

Czy przekazanie przez producenta filmu części zysków koproducentowi jest opodatkowane VAT?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Kłos Piotr | Nieaktualne

Jak rozliczyć wystawioną w walucie fakturę na zakup środka trwałego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Jakie korzyści osiągają osoby fizyczne lub prawne, przekazujące darowizny na rzecz ZFŚS?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Ziółkowski Paweł | Aktualne

Jaki kurs waluty zastosować do rozliczenia w VAT przedpłaty na środek trwały?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Łabno Paweł | Nieaktualne

Jaką stawkę VAT zastosować przy transporcie towarów dla kontrahenta z UE?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Ratajszczak Katarzyna | Nieaktualne

Czy w ramach kontroli zarządczej szkoła powinna wprowadzić zmiany w dokumentacji pracowniczej?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Piszko Agata | Aktualne

W jakim okresie Spółka powinna zaksięgować koszty promocji?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Rodziewicz Ewa | Aktualne

Czy można połączyć teczki akt osobowych nauczyciela?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Kobus Iwona | Nieaktualne

W jakiej wysokości należy wypłacić nauczycielowi odprawę pośmiertną?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Fota Magdalena | Aktualne

W jaki sposób zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wynagrodzenie osoby współpracującej na umowę o pracę?

odpowiedź na pytanie udzielona 21 stycznia 2013 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Jak rozliczyć należy otrzymaną przez pracownika nagrodę i na jakim druku ją wykazać?

odpowiedź na pytanie udzielona 22 maja 2012 r., Woźniak Joanna | Nieaktualne

Czy do podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wlicza się należny podatek od towarów i usług?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

W jaki sposób rozliczyć przejęcie przez podatnika przedsiębiorstwa?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Różycki Karol | Nieaktualne

Czy elektroniczna faktura oraz potwierdzenie przelewu bankowego mogą stanowić podstawę do odliczenia ulgi internetowej?

odpowiedź na pytanie udzielona 24 stycznia 2013 r., Ziółkowski Paweł | Nieaktualne

Jak należy zaksięgować przyjęte wyposażenie kotłowni o wartości 5 zł dla każdej wspólnoty?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Leszczyńska-Trochonowicz Dagmara | Nieaktualne

Czy przy sprzedaży dzieła sztuki można zastosować opodatkowanie na zasadzie marży?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Jurek Marek | Nieaktualne

Czy pracownik może odpracować czas np. spóźnienia?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Rycak Magdalena | Aktualne

W których pozycjach nowej deklaracji VAT należy umieścić sprzedaż usług transportu międzynarodowego?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy roboty stolarskie można uznać za związane z budownictwem mieszkaniowym i opodatkować je według stawki 8%?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Nieaktualne

Czy można stosować procedurę opodatkowania marży przy sprzedaży wyrobów srebrnych oraz złotych?

odpowiedź na pytanie udzielona 5 kwietnia 2011 r., Krywan Tomasz | Aktualne